Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stoppa utvisningen av Rim!

Det är få situationer som är så tillämpbara utifrån Barnkonventionens tydliga krav som Rim Al Amirs allvarliga hälsoläge och sjukdom, där Migrationsverket beslutat att utvisa henne till Libanon.

Annons

Som politiskt ansvarig för barnkonventionsfrågorna i Örebro kommun blir jag synnerligen upprörd när jag ser hur ett myndighetsbeslutet så direkt går emot konventionens anda och innehåll. Det är omänskligt.

I Barnkonventionens artikel tre uttrycks att ”barnets bästa i alla situationer ska komma i första rummet”.

Som ett led i genomförandet av Barnkonventionen har regeringen särskilt gett uppdrag i sitt regleringsbrev till Migrationsverket med en portalparagraf, som betonar att vid beslut ska särskilt beaktas barnets hälsa och utveckling, samt barnets bästa. Detta finns beskrivet på Migrationsverkets egen hemsida.

Det är uppenbart att beslutet om att utvisa Rim inte sker i enlighet med detta, eftersom Rims hälsa hotas.

I Rims situation är det alldeles uppenbart att hennes livshotande sjukdom påverkar hennes hälsoläge och en utvisning utgör ett reellt livshotande riskmoment. Medicinskt ansvariga pekar på att det finns stora risker med att avbryta den nödvändiga behandlingen som Rim får på USÖ, och att en utvisning genom en lång flygresa till Libanon medför stora hälsorisker och kan vara direkt livshotande.

Rim Al Amir är 2,5 år – och hon har en mycket ovanlig form av medelhavsfeber med svåra komplikationer. Hon är född i Sverige och bor i Örebro med sin mamma Manal El Banna och sina två systrar. Efter den senaste krigssituationen i Libanon kom familjen hit. Som mycket ung fick Rim symptom på sin allvarliga sjukdom som är livshotande. Hon har varit mycket allvarligt sjuk, hon har fått kontinuerlig vård på USÖ i Örebro.

Redan 2008 kom avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Sedan dess har familjen och de juridiska ombuden försökt stoppa utvisningen. Skälet har varit den lilla flickans svåra sjukdom. I mars i år var hon nära att avlida. I början av juli månad kom alltså beskedet. Migrationsverkets motivering är att det finns vård i Libanon, även om den är mycket dyr.

Migrationsverket har fattat beslut enligt den paragraf som gäller hinder för verkställighet. I den finns inte utrymme för att väga in Rims akut livshotande tillstånd, enligt Migrationsverkets tolkning.

I utlänningslagen finns en skrivning som ska genomsyra alla beslut som fattas. En överordnad princip där det talas om ”synnerligen ömmande omständigheter”. I år har 431 asylsökande fått stanna av ”synnerligen ömmande omständigheter”. Av dessa kom 15 från Libanon. Det är självklart att det också borde gälla Rim.

Nu är det dags för alla örebroare, oavsett bakgrund att gå samman för att skapa en stark lokal opinion som kan hindra att lilla Rim utvisas till Libanon!

Jag vill utmana alla politiska kollegor, alla kyrkor, föreningar och goda krafter att förenas i en gemensam aktion för att Rim och hennes familj ska få stanna kvar i Örebro. Allt enligt Barnkonventionen.

Ett stöd för Rims livssituation är djupast sett ett stöd för ett mänskligt samhälle.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons