Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stor skillnad på rötslam och spillvatten

Annons

Miljökontoret håller på att kartlägga de enskilda avloppen i Örebro kommun. Målet är att alla fas-tigheter ska ha avloppsanläggningar som är godtagbara, ur hälso- och miljösynpunkt. Så långt är allt gott och väl. Det tror jag de flesta kan hålla med om.

Men tekniska förvaltningen, som har ansvaret för hanteringen av rötslammet från reningsverket i Skebäck, strävar i rakt motsatt riktning. I deras uppdrag ligger att sprida så mycket slam som möjligt på åkrarna inom kommunen.

De här två önskemålen är naturligtvis oförenliga.

Spillvatten från en flerkammarbrunn innehåller så lite slam att det knappast kan orsaka någon miljöpåverkan då föroreningarna snart sjunker till botten i närmsta dike.

Rötslam som sprids tonvis per hektar förorenar däremot marken så gravt att andra kommuner förbjuder användning av slam som gödsel. Slammet lakas ur och föroreningar i form av bakterier, antibiotika och kemiska ämnen når grundvattnet eller dräneras ut i öppna diken.

Dåligt renat avloppsvatten kan även förorena dricksvattenbrunnar i närheten, påpekar Miljökontoret. Men för oss som bor på landet och tar dricksvatten ur egen brunn är det sjufalt värre om det gödslas med rötslam på marker där vi har våra brunnar.

Lika illa är det att infiltrera spillvatten från det enskilda avloppet i den mark där grundvattnet tas till den egna brunnen. Hos oss ingår spillvattnet i ett naturligt kretslopp. Bäcken som tar emot spillvattnet muddras vid behov. Fosfor och eventuellt slam återförs då till åkermarken. Ett naturligt kretslopp långt mindre skadligt än att gödsla med rötslam.

Jag tycker att våra politiker och tjänstemän i respektive förvaltning ska tänka över sina uppdrag en gång till.

Tänk tanken att det naturliga kretsloppet skulle tillämpas i Örebro. Då skulle rötslammet kunna spridas i stadens parker. Skulle stadens invånare gilla stanken, ja, då kanske slammet kan spridas även ute på landsbygden.

Sören GunnarssonErvalla

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons