Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strategi behövs för att minska och förebygga

Annons

I en artikel i NA nionde februari uppdagades att studentfusket ökat på universitetet. Något som självklart är beklagligt. Att fuska kommer alltid att vara fel. Däremot får man inte glömma bort att vetskapen om vad som faktiskt räknas som fusk inte är solklar och gränsen för snedsteg är inte spikrak.

På Örebro universitet har Urkund börjat användas, ett webbaserat system för plagiatkontroll. Sedan införandet av Urkund har antalet studenter som anmälts för fusk ökat och ökningen är tråkig för samtliga inblandade parter. Om detta handlade den i torsdags publicerade artikeln i NA om. Universitetets rektor Jens Schollin uttalade sig och sade sig se en ökning av fusk bland kurser där närvaron är låg.

Denna bild är sanningsenlig. När kontakt mellan lärare och student minskar blir utbildningen mer opersonlig och gränsen för snedsteg mindre. Rektorns utspel ger också bevis på att mer krävs i arbetet att förhindra fusk. Att bli striktare med tentamensformerna är i sammanhanget bara att släcka bränder. Det som glöms bort i resonemanget är att fusket inte är en absolut gräns och kan därför inte behandlas därefter. Det viktigaste i arbetet att minska fusket är att sprida information om var gränsen går och vad det faktiskt får för konsekvenser, kontakttiden mellan lärare och student blir således inte bara bra ur pedagogisk synpunkt, utan skapar även viktig grundsten i rättsäkerheten vid högre utbildning.

Informationen om fusk ska komma från universitetet. Det krävs en tydligare strategi med hur man förebygger fusk och inte bara hur man agerar när fusket väl har uppstått. Precis som rektorn själv medger är det viktigt att utbildningen blir mer personlig. Inte bara för studenternas studieresultat och pedagogiska hjälp, utan även för att minska och förebygga fuskandet.

Jacob HöglundOrdförandeÖrebro studentkår

Morgan Berglund Williams

Vice ordförandeÖrebro studentkår

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons