Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige står inför stora säker-hetspolitiska utmaningar

Annons

Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats och därför behöver den svenska försvarsförmågan stärkas. Detta kommer kräva extra resurser till Försvarsmakten. Inför de stundande förhandlingarna om nästa försvarsbeslut vill Moderaterna därför vara tydliga med att vi är beredda att skjuta till ytterligare resurser.

Den ryska aggressionen i Ukraina och den ökade militära aktiviteten i Östersjön är tydliga exempel på att säkerhetsläget i omvärlden, inte minst i Sveriges närområde, har försämrats avsevärt. Försvarsmakten gör bedömningen att hoten i närområdet har ökat. Hoten utgörs i nuläget främst av påverkansoperationer, incidenter och konfrontationer. Ubåtskränkningen i Stockholms skärgård under oktober bekräftar den bilden.

Försvarsmakten har i sitt underlag inför försvarsbeslutet 2015 redovisat att det finns ett behov av ett ekonomiskt tillskott för att de ska kunna leverera det som Försvarsberedningen har enats om. I underlaget specificerar Försvarsmakten också olika åtgärder för att stärka försvarets operativa effekt.

För att kunna möta utmaningarna i vårt alltmer osäkra närområde är det viktigt att den försvarsorganisation som ingick i Alliansens försvarsreform nu kommer på plats så fort som möjligt. Moderaterna vill se satsningar på en förbättrad incidentberedskap och mer övningar för armén samt mer flygtimmar och fler gångtimmar för marinen. Det finns också ett större behov av mer närvaro i strategiskt viktiga områden som Östersjön.

Moderaterna vill därför tillföra försvaret ytterligare resurser utöver de tillskott som Försvarsberedningen enats om och förstärkningarna i den alliansbudget för 2015 som antogs i höstas. Ytterligare resurser till försvaret förutsätter dock en ansvarsfull finansiering. Dessa bör i första hand ske genom omprioriteringar inom andra delar av statens budget. Det är exempelvis inte aktuellt med höjda skatter på jobb. Finansiering bör därför i första hand ske på utgiftssidan.

Samtidigt som vi satsar mer resurser på försvaret måste vi se över de försvarspolitiska samarbetena för att stärka vår säkerhet. Moderaterna vill därför att regeringen genomför en Natoutredning som sakligt genomlyser konsekvenserna att ett svenskt Natomedlemskap.

Sverige står i dag inför betydande säkerhetspolitiska utmaningar, särskilt i närområdet. Därför vill Moderaterna skjuta till mer resurser till försvaret. Nu är det upp till regeringen att svara upp mot de behov som finns och återkomma med förslag.

Hans Wallmark

Försvarspolitisk talesperson (M)

Lotta Olsson

Ledamot försvarsutskottet

Riksdagsledamot (M)

Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons