Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trångbott museum kan inte hålla med klubblokaler

Svar på de två artiklar från Örebro läns idrottshistoriska sällskap/Örebro läns idrottsförbund (27/6) samt Nils Kling (23/7).

Annons
trångt. Det finns inte så gott om utrymme på Länsmuseet och det finns olika åsikter om hur utrymmet ska fördelas. Arkivfoto: Lennart Lundkvist

I drygt tio år har Örebro läns museum hyrt ut lokaler till Örebro läns idrottshistoriska sällskap som förfogat över det så kallade nedre galleriet på Länsmuseet. Lokalen har använts till utställningsverksamhet, till föreningens bibliotek och som kontors- och mötesplats.

De publika utrymmena på Länsmuseet är förhållandevis små och när museet nu planerar för nya utställningsbyggen behövs dessa lokaler tas i anspråk.

Därför har Idrottshistoriska sällskapet erbjudits andra kontors- och möteslokaler i Länsarvet, det vill säga i museets byggnad i Grenadjärstaden, där vi förutom våra samlingar har kontors- och möteslokaler. Museet har samtidigt uttalat att vi gärna ser ett fortsatt samarbete kring utställningar och övrig museiverksamhet. Erbjudandet har avvisats av Idrottshistoriska sällskapet.

Det håller man tyst om i de två artiklar där Rolf Hallgren, Bo Astvald, Charlotta Stenhem och Nils Kling i tämligen grova ordalag anklagar Örebro läns museum för att ”slänga ut idrottsrörelsen”, vara ”destruktiva”, ”agera mot den kulturplan man har att följa” och ”smida ränker för att slänga ut den främsta hyresgästen”.

Sanningen är att Idrottshistoriska sällskapet inte ens bemödat sig om att titta på de lokaler som erbjudits då man anser att läget (Grenadjärstaden) inte ligger tillräckligt centralt för föreningens mötesverksamhet. Det hade varit klädsamt om man nämnt detta i sin text.

Länsmuseet är trångbott, inte minst är de publika utrymmena förhållandevis små och det är museiledningens ansvar att se till att de lokaler som står till buds används på bästa sätt.

I längden är det inte försvarbart att reservera delar av de knappa utställningsytorna till kontors- och föreningslokaler, särskilt inte när andra och lämpligare lokaler finns till hand. Rolf Hallgren med flera menar att museet ”valt isolering” genom att inte låta Idrottshistoriska sällskapet ha sitt kontor i en utställningslokal.

Så är det självfallet inte. Örebro läns museum samverkar med en rad organisationer och föreningar som har verksamhet och arrangemang i museets lokaler.

Men det är inte ett länsmuseums primära uppgift att hålla föreningslivet med klubblokaler och i detta fall måste man också påpeka att just idrottsrörelsen inte är direkt missgynnad vad gäller lokaler och anläggningar.

Vi noterar att insändarskribenterna i sin ilska tar ut svängarna ganska rejält. Det påstås till exempel att museet fått pengar till ombyggnation. Det är en felaktig uppgift. Felaktig är också uppgiften att Länsmuseets verksamhet tillförts ”miljonbelopp” genom Idrottshistoriska sällskapet eller att man betalat en halv miljon i årshyra.

Vidare anser sig skribenterna kunna göra bedömningen att museet inte driver sin verksamhet i enlighet med den regionala kulturplanen och att museet präglas av ett ”destruktivt arbetssätt” och så vidare.

Däremot vet man att uppskatta den egna verksamheten som man menar har ”levererat de flesta besökarna till museet” och varit museets ”främsta PR-ansikte utåt”.

Örebro läns museum uppskattar och har uppskattat samarbetet med Idrottshistoriska sällskapet. Vi ser med glädje på sällskapets nymornade intresse för barnverksamhet och de möjligheter som det öppnar för samverkan.

Museet ställer sig positivt till samarbete kring utställningar, dokumentationer och annan museiverksamhet.

Vi måste dock tillstå att vi är något förvånade över den ton, det språkbruk och de yviga anklagelser mot museet som Idrottshistoriska sällskapet och Örebro läns idrottsförbund använder i sin artikel.

Pentti Supponen och Mikael Eivergård svarar om Länsmuseet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons