Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tur att inte NA styr

Annons
Inspiration. Södertälje är för oss en viktig och god inspirationskälla. Men de förslag vi kommer att gå fram med i Örebro ska vara våra egna. Syftet är att få fler i jobb, fler ska bort från försörjningsstöd, skriver Lena Baastad, ordförande i kommunstyrelsen (S). Arkivbild: Håkan Risberg

Barnfattigdomen ökar. De fattigaste i vårt land blir allt fattigare. Allt fler människor kommer allt längre bort från arbetsmarknaden. Arbetslösheten slår inte bara mot individer, den slår också mot familjer och hela samhället.

Antingen gör man något för att ändra på detta. Eller så låter man bli. Det är två enkla val. Om man ska tro NA:s artikelserie om arbetslöshet kan man få uppfattningen att det är lika bra att kapitulera – det är ingen ide att försöka. Det är tur för alla arbetslösa i kommunen att varken NA eller oppositionen styr Örebro.

När NA ringde och ville intervjua kommunledningen om de nya insatser vi planerar för att bekämpa arbetslösheten var vårt budskap tydligt. Vi är inte klara än. Vänta en tid, så kan vi berätta mer. NA ville ändå intervjua och det måste vi acceptera. Vi berättar att Örebros egna förslag inte är färdiga, men att vi använder den så kallade Telgemodellen som inspiration.

NA väljer i artiklarna att fokusera hårt på de briser tidningen tycker sig se i Södertälje. Menar redaktionen att det är bättre att vi inte försöker hitta nya vägar att bekämpa arbetslösheten? Ska man passivt titta på eller bara göra det man alltid gjort, som uppenbarligen inte nått ända fram?

Om det inte varit tydligt nog hittills vill jag vara tydlig här. Södertälje är för oss en viktig och god inspirationskälla. Men de förslag vi kommer att gå fram med i Örebro ska vara våra egna.

Syftet är att få fler i jobb, fler ska bort från försörjningsstöd. Nya insatser som ger resultat ska vi lägga till det omfattande arbete kommunen redan gör – tanken är inte att ta bort redan befintligt arbete. Initiativen ska ses som komplement till andra insatser som görs av till exempel arbetsförmedling och kommunen. Det är inte antingen eller. Det är både och.

När 58 procent av personer med försörjningsstöd är långvarigt beroende av bidrag krävs det nya arbetssätt. Jag är stolt och glad över att vår kommunledning jobbar med dessa frågor. Allt annat vore att kapitulera inför ett samhälle som präglas allt mer av klyftor och barnfattigdom.

Delar av kritiken som framförs mot de insatser vi planerar, bygger på att våra kommunala bolag ska vara delaktiga. Jag ser framför mig att bolagen kan medverka med både kunskap om det lokala näringslivet och med egna insatser.

Bolagen kan till exempel i högre utsträckning än i dag påverka i vilken uträckning entreprenörer de använder ska ta in arbetslösa för arbete eller praktik på de jobb som handlas upp. Det förändrar inte världen – men alla små insatser gör skillnad för individer. Utöver detta ser jag också att bolagen har de ekonomiska muskler som krävs för att vara delaktiga på flera sätt, till exempel genom att erbjuda lokaler för nya verksamheter i de större bostadsområdena. Självklart kommer det kosta pengar att göra nya saker. Men som kommunkoncern måste vi mäkta med att se att det sparar pengar att färre behöver försörjningsstöd och att färre mår dåligt av sitt utanförskap.

De förslag vi slutligen kommer att lägga fram för beslut ska vara en del av en helhet, där syftet är göra ett krafttag för att få fler människor i arbete och samtidigt minska de klyftor som växer i Örebro. Men låt det stå klart – vi kommer inte att låta prestige eller feghet stå i vägen för det här arbetet. Då kommer vi aldrig framåt. Inte heller får omsorg om vissa kommunala verksamheter gå före behoven ute i samhället.

De resonemang som folkpartisten Staffan Werme för i NA:s artikelserie, där han kallar fastigheter för guldklimpar och ser på arbetslöshetsbekämpningen med skepsis vill vi vända på. Det är människorna som är guldklimparna.

NA och oppositionen får gärna återkomma med kritik när våra förslag är klara – det är hederligare än att såga idéer som inte är färdiga för beslut. Misslyckas vårt arbete ska vi självfallet ställas till svars för det. Jag vill tydliggöra att jag inte tänker ge upp på förhand och att det är dags för nästa steg i bekämpandet av arbetslösheten i Örebro kommun.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons