Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tyska miljörörelsen förfäras över det svenska skogsbruket

I somras skickade 11 tyska miljöorganisationer ett öppet brev till dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson där de uttryckte sin oro över den svenska skogsbruksmodellens negativa påverkan på skogsekosystemet.

Annons

När den tyska miljörörelsen reagerar så negativt på Sveriges skogsbruk så är det något som skogsindustrin och regeringen borde ta på största allvar.

Miljörörelsen i Tyskland kräver en förändring av vårt skogsbruk.

Det gör även vi.

Tyskland är Sveriges största exportland av skogs- och skogsindustriprodukter. 20 procent av den massa och det papper som används i Tyskland har sitt ursprung i den svenska skogen. Av den anledningen har delar av miljörörelsen i Tyskland länge haft ett särskilt intresse av hur det svenska skogsbruket fungerar i praktiken.

Naturskyddsföreningen delar den tyska miljörörelsens oro och vi menar att skogsbruket i Sverige idag inte kan anses vara långsiktigt hållbart.

Skogsbruket har länge gett omvärlden en bild av att Sverige är ett land där vi värdesätter vår natur och tar hand om dess resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Den svenska miljörörelsen och även naturvårdsforskningen har dock länge larmat om att så inte är fallet när det gäller skogen:

4 I den senaste rapporteringen från Sverige till EU om bevarandestatus för våra naturtyper visar att endast en av de 15 rapporterade skogsnaturtyperna har en gynnsam bevarandestatus.

4 När vi i Naturskyddsföreningen uttrycker vår oro över skogsekosystemets hälsa så möts vi ofta av argumentet att det aldrig har funnits så mycket skog i Sverige som det gör i dag.

Det är sant att volymen stående skog är större än någonsin men de växande och i princip ensartade ungskogarna kan inte likställas med de art- och variationsrika naturskogarna som inte utsatts för kalhuggning ännu. De skogar som nu växer upp tillåts sällan att bli äldre än ungefär 70-90 år.

4 Det finns i dag, enligt Naturvårdsverket, minst 880 000 hektar oskyddade skogar med dokumenterat mycket höga värden för djur och växtliv. Detta utgör endast cirka 4 procent av den produktiva skogen i Sverige.

Det saknas lagstiftning som förhindrar avverkning av dem.

4 I dag lyder skogsbruket under sin egen lag, skogsvårdslagen. Även om miljöbalken, som reglerar i princip all annan markanvändning, ska tillämpas även för skogsbruket så har detta aldrig skett fullt ut.

Att våra systerorganisationer i Tyskland har reagerat med stor oro för hur skogsbruket bedrivs i Sverige borde vara en väckarklocka för såväl beslutsfattare som skogsnäring. Skogen är träråvara, samtidigt är den livsmiljö för en mångfald av arter och representerar viktiga sociala och kulturella värden.

Många av dessa värden riskerar i dag att gå förlorade till följd av det intensiva skogsbruket.

Sverige kan inte fortsätta lura omvärlden, och de konsumenter som vill göra kloka val, att vårt skogsbruk är långsiktigt hållbart såsom det bedrivs i dag.

Naturskyddsföreningen menar att det vilar ett stort ansvar på den nya regeringen att reformera skogspolitiken så att skogsbruket håller sig inom de ramar som ekosystemet sätter.

Ordförande

Naturskyddsföreningen

Johanna Sandahl

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons