Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Upprop för Rim undergräver rättsstaten

Den här debattartikeln är inte skriven i syfte att bli populär. Den kommer förmodligen av vissa att ses som ett inlägg av den onde själv.

Annons

Jag är, trots detta, av den åsikten att artikeln måste skrivas för att markera värdet av en av rättsstatens mest bärande principer. Att politiker inte själva ska tolka sina egna lagar.

Det finns inte många som lämnas oberörda av den lilla sjuka flickan Rim och hennes situation så som den presenterats i Nerikes Allehanda. Mångas, och även min, spontana reaktion är att familjen borde få stanna i Sverige. Därmed skulle flickan kunna ges kvalificerad behandling av svenska läkare. Lennart Bondeson (KD) framstår som en god människa. Han är så god att han personligen vill överpröva rättstillämpningen i det enskilda fallet. Han vill dessutom att andra politiker ska stämma in i hans krav.

Ingen ska tvivla på Bondesons godhet. Men vart leder hans väg? Lyfter vi blicken och tänker ett steg längre så håller de flesta med om att vi ska ha ett generellt regelverk som avgör vilka människor som ska beviljas asyl eller uppehållstillstånd i vårt land.

Det är bra med engagemang. Och det är viktigt att politiker inte fråntas möjligheten att diskutera rättstillämpningen utifrån enskilda fall. Det är dock än viktigare att inte frånta myndigheter och rättsliga instanser sin självständighet och sitt oberoende. Det är i regel endast de som har tillgång till fullständig information som ska ligga till grund för ett enskilt avgörande.

Världen är orättvis. Sverige är ett land med välstånd och en stark demokrati som flera miljarder människor bara kan drömma om. I andra människors värld dör tiotusentals barn varje dag för att de saknar tillgång till rent vatten, mat eller medicin. Några av de lidande barnen kommer ensamma eller med sina föräldrar till Sverige för att söka en bättre framtid. Många får stanna, men inte alla. Sverige har och ska ha en reglerad invandring styrd av humanistiska värderingar.

Trots att Sverige har en av Europas mest rättsäkra prövningar av asylärenden och trots att vi har den kanske minst orimliga tolkningen av innehållet i ”humanitära skäl” anser Folkpartiet liberalerna att villkoren för när ”humanitära skäl” ska anses föreligga måste ses över. Detta inbegriper även tolkningen av ”synnerligen ömmande omständigheter”. Detta arbetar vi för tillsammans med Kristdemokraterna, men har ännu inte nått ända fram. Vi har sett flera enskilda fall där vi menar det förelegat humanitära skäl, men lagen varit för snäv för att tillåta en sådan tolkning.

Vi driver detta i riksdagen och frågan utreds just nu av regeringen. Det betyder dock inte att alla det är synd om kommer får stanna i Sverige i framtiden, men kanske skulle lilla Rim få stanna med ett reviderat regelverk.

Det är förvånande att en politiker i maktställning, som dessutom är ansvarig för Barnkonventionens tillämpning, är beredd att underminera rättsstaten. Vi är många som mår dåligt av att se hur världens orättvisor drabbar människor i allmänhet och sjuka barn i synnerhet. Denna värld påverkar vi dock bäst genom att hålla fast vid rättsstatens principer om att politiker stiftar generella lagar och att oberoende myndigheter sedan tillämpar dessa.

Bondessons väg, med politisk överprövning av myndigheters enskilda beslut, riskerar att leda oss in på den väg där alldeles för många länder redan befinner sig. En väg som kännetecknas av allt annat än respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons