Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utbildningen av alla blåljusförare måste förbättras

Annons

Från den 1 januari 2015 kommer den nya polisorganisationen träda i kraft. Tjugoen polismyndigheter ska bli till en. Tanken är att de genom att få en central myndighet suddar ut gränserna mellan olika polisaktörer och göra det lättare att samarbeta likväl som att förutsättningarna att nyttja specialresurser blir bättre.

Den nya organisationsmodellen ger förutsättningar att ta tag i en fråga som hängt i luften i många år, men som aldrig fått en lösning. Det finns ingen central modell för vidareutbildning av blåljusförare.

Under polisutbildningen ges en kortare utbildning av körteknik men hur den fortsatta träningsverksamheten för att förbättra körförmågan hos poliser ser ut varierar i dagsläget kraftigt mellan olika länspolismyndigheter.

Varje år inträffar i genomsnitt 200 trafikolyckor där poliser är inblandade. Under perioden 2006 till 2010 rapporterades det in närmare 1 000 polismän som trafikskadats i tjänsten. Det är oacceptabelt höga siffror som måste tas på allvar. Mot denna bakgrund har också åtgärder vidtagits. Som huvudsaklig åtgärd har polisbilar från och med förra året börjat utrustas med ”svarta lådor” som ska hjälpa till att förklara olyckorna. Men en bättre förståelse för det exakta händelseförloppet vid varje olycka är knappast något som löser problemet i sig.

Huvudförklaringarna till de många problemen är en föråldrad förarutbildning, allt snabbare bilar och nyutbildade poliser med allt mindre körvana sedan tidigare. Statistik ger för handen att 17 procent av kvinnorna och sex procent av männen som antas till polisutbildningen har kört mindre än 100 mil. 46 procent av kvinnorna, och 21 procent av männen, har kört mindre än 500 mil. Det innebär en väldigt begränsad körvana hos stora delar av poliseleverna vilket i sin tur kräver en förarutbildning som ser annorlunda ut än den gör i dag.

Justitieministern har tidigare, när problemet påpekats, hänvisat till att det åligger varje polismyndighet att vidareutbilda sin personal. I och med den förestående övergången till en enda polismyndighet förefaller det också naturligt att införa tydliga nationella vidareutbildningar. Men mest önskvärt vore det att införa ett nationellt yrkeskompetensbevis för hela blåljussektorn – det vill säga polis, brandkår och ambulans. Ett certifikatsystem som garanterade en hög lägstanivå för alla som framför denna typ av speciella yrkestrafik.

Blåljusfordon hamnar ofta i situationer där de måste köra på ett sätt som kräver en speciellt utvecklad körförmåga. Om den saknas, eller är bristfällig, kan det få ödesdigra konsekvenser. Vilket det också i ett rad uppmärksammade fall har fått. Det är hög tid att vi tar ett samlat, och nationellt, ansvar för att kompetenssäkra dessa förarutbildningar och därutöver införa ett certifikatsystem för blåljusförare.

Riksdagsledamot (KD)

Örebro län

Bo Rudolfsson

Lokalpolitiker i Laxå (KD)

Ledamot av polisstyrelsen i Örebro län

Lars-Axel Nordell

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons