Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utbildningen kräver lärare som orkar handleda studenter

Annons
Undervisning pågår.  Lärare är i dag så pressade att de har ont om tid för att handleda och vara mentorer till lärarstudenter som är ute på praktik.Arkivfoto: Fredrik Sandberg / TT

Den senaste tiden har arbetsmiljön för lärarna i Örebro kommun uppmärksammats, bland annat genom att Lärarnas Riksförbund i Örebro släppte en rapport baserad på en enkätundersökning bland sina medlemmar.

Av de totalt 2 629 lärarna som svarat på enkäten uppger nästan hälften av lärarna, från förskolan till gymnasiet, att de inte har tid att genomföra sina arbetsuppgifter. Även om de flesta har svarat att de trivs med sitt arbete så känner över hälften att de känner sig uttröttade och/eller har en för hög stressnivå.

Rapporten har fått en del uppmärksamhet, inte minst i lokala media. Carin Arnesson, huvudskyddsombud för LR och Anders Hallman, biträdande skyddsombud på Karolinska skolan, intervjuades den 23 oktober i NA med anledning av att rapporten släpptes.

De bekräftar rapportens resultat och berättar hur kommunen, trots påtryckningar från bland annat Lärarnas Riksförbund, väljer att ytterligare försämra arbetsmiljön genom att ge lärarna fler undervisningstimmar.

I snitt har gymnasielärarna i Örebro numera 600 timmars undervisning per läsår, en ökning med 20 procent sedan förra året. Även Lärarförbundet har reagerat på den dåliga arbetsmiljön för lärarna och den 10 januari arrangerade de en manifestationen på Stortorget.

I NA intervjuades även förvaltningschef Lars Bäckman som kommenterar antalet lärare som går sjuka till jobbet med att ”det är sådana siffror man får när man frågar personal” och att det är viktigt att understryka att många ändå trivs på jobbet.

Vi i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening Örebro tycker det är skrämmande att förvaltningschefen inte verkar ta situationen seriöst, och vi ser allvarligt på situationen.

Att arbetsmiljön för de yrkesverksamma lärarna är katastrofal påverkar även oss som lärarstudenter då det är dessa sönderstressade lärare som handleder och betygsätter oss under de obligatoriska verksamhetsförlagda delarna av utbildningen. Den verksamhetsförlagda delen är en enormt viktig del av vår utbildning.

Det är här vi får möjlighet att omsätta de teorier och kunskaper vi fått via utbildningen i praktisk handling. Utan handledare och mentorer som orkar med försvinner hela syftet med denna del av lärarutbildningen. På lång sikt tror vi det kommer leda till att kvaliteten på de nyexaminerade lärarna kommer sjunka då de utan bra handledare går miste om en värdefull del mot att utvecklas till en professionell yrkesutövare.

Örebro kommuns agerande är inte bara oansvarigt gentemot de yrkesverksamma lärarna och lärarstudenterna, även nuvarande och framtida elever lider av de beslut som Örebro kommun tar gentemot skolorna och lärarna. Vill Örebro kommun skapa en bild av Örebro där kvalitet och kunskap är ledord måste något göras. Vi vill, men vi behöver förutsättningar.

Därför kräver vi i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening Örebro att Örebro kommun:

4 börjar ta lärarnas krav på en förbättrad arbetsmiljö på allvar, genom att bland annat se över budget, elevantal och antalet undervisningstimmar.

4 ser över vilka konsekvenser ett fortsatt försämrande av arbetsmiljön kan få för skolresultaten, sjukfrånvaro och nyrekrytering.

Fredrik Stillerud, ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, Örebro,

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons