Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valfrihet borde vara en självklarhet i alla kommuner

Ett starkt offentligt finansierat stöd till personer med funktionsnedsättning är en grundbult i det liberala samhällsbygget.

Annons

Livets orättvisor kan aldrig helt kompenseras med socialpolitiska insatser, men vi kan avsevärt öka människors livschanser. Det är över tjugo år sedan som LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, drevs igenom av den dåvarande Alliansregeringen under Folkpartiets ledning. Reformen var ett stort framsteg i stödet för ökad delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. Men genom bland annat förändrad rättspraxis har bedömningarna blivit allt snålare.

Nu har Alliansregeringen beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att titta närmare på vissa av stödinsatserna till personer med funktionsnedsättning i syfte att få kunskap om likvärdigheten och rättssäkerheten i dessa insatser behöver stärkas.

Det är viktigt att de insatser som beviljas enligt LSS ges på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Därför behöver regeringen uppdaterad kunskap om hur kommunerna tillämpar lagen. Det gäller särskilt insatser kring bostäder med särskild service, avlösarservice och korttidsvistelse samt ledsagarservice.

Det är hög tid för en uppdaterad funktionshinderreform för ökad delaktighet, tillgänglighet och möjligheter till jobb. Som en del är det rimligt att införa en sysselsättningsgaranti för personer med psykiska funktionsnedsättningar och rörelsehinder. Lagen behöver vidare förtydligas så att den uttryckligen omfattar rätten till att vara förälder, att ha ett arbete och leva ett jämlikt liv.

Dessutom måste valfriheten för individen värnas. Utgångspunkten för LSS är självbestämmande och delaktighet. Inte ens de partier som normalt sett är motståndare till valfrihet ifrågasätter att människor ska få välja vem som ska utföra personlig assistans. Men när det handlar om daglig verksamhet och LSS-boenden erbjuder många kommuner bara sin egen verksamhet. Även här borde valfrihet vara en självklarhet!

Alla system kan dock tyvärr missbrukas, och alla system behöver kontrollfunktioner. Men dagens jakt på fuskföretag och bedrägerier leder delvis fel. Det har förekommit att kriminella nätverk tvättat pengar genom att framstå som assistansföretag, samtidigt som de grovt vanvårdat människor med omfattande funktionsnedsättningar. Det ska självklart bekämpas med kraft.

Men man hittar inte de kriminella nätverken genom att följa människor med funktionsnedsättningar in duschen och räkna minuter. Det är också viktigare att granska utformningen av ersättningssystemen, än att jaga timmar hos enskilda assistansberättigade.

Människors behov av stöd kan förändras, både till det bättre och till det sämre. Men nuvarande regler där alla beslut i grunden ska omprövas vartannat år skapar onödig oro – och en onödig byråkrati! Hur ofta omprövningar ska ske bör vara avpassat efter den enskildes behov och förutsättningar. Och när negativa beslut fattas, kan den enskilde behöva tid att ställa om. När någon överklagat bör neddragningen kunna skjutas upp tills beslutet prövats i domstol.

Det finns röster som menar att rätten till personlig assistans är för dyr. Men vad är alternativet? Innan LSS infördes levde många i passivitet på institutioner. De kan i dag vara entreprenörer med hundratals anställda, skådespelare, politiker eller helt enkelt aktiva och närvarande föräldrar tack vare LSS och personlig assistans. Det är en reform som vi ska värna och utveckla.

LSS-lagstiftningen är än i dag unik i världen. Många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. För Folkpartiet är det av högsta prioritet att utveckla LSS och de möjligheter som denna rättighetslagstiftning inneburit. Livet är inte rättvist, men LSS har gjort det rättvisare.

Johan Pehrson

Riksdagsledamot (FP)

Karolina Wallström

Skoltalesperson i Örebro kommun (FP)

Anna Ågerfalk

Oppositionsråd i Örebro läns landsting (FP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons