Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valfrihet i vården gynnar bara företagen

Annons
En äldre kvinna med rollator .   Vinstdrivande företag ska inte få bedriva äldreomsorg med skattemedel, skriver två vänsterpartister i Kumla. Arkivfoto: Jessica Gow /TT

Vänsterpartiet i Kumla anser att den frihet som lagen om valfrihetssystem (LOV) handlar om, i första hand är valfrihet för företag att fritt etablera sig och bedriva verksamhet med skatte-medel. Syftet är att konkurrensutsätta kommunal verksamhet som också Centerpartiet säger i sin nyligen inlämnade motion till kommunfullmäktige i Kumla. I det perspektivet reduceras de medborgare som har behov av stöd i hemmet till redskap för den fria etableringen av privata hemtjänstföretag.

Ännu mer absurt blir det när samma medborgare betecknas som kunder i en solidariskt skattefinansierad verksamhet. Och vart tar valfriheten vägen när det företag som någon har valt lägger ner sin verksamhet? Eller när det ena riskkapitalbolaget säljer sin verksamhet till ett annat riskkapitalbolag? Det är uppenbart att det enskilda valet inte har någon betydelse. Det egna personliga valet som framhålls vara tyngdpunkten i LOV.

Enligt en studie från Karolinska institutet 2011 visade det sig att drygt hälften av dem som är 77 år eller äldre saknar förmåga att själva välja utförare inom äldreomsorg. Ett faktum som talar emot att den marknadsekonomiska modellen kan fungera som regulator för kvaliteten.

När det gäller faktiska behov inom äldreomsorgen blir paradoxen tydlig: Bland de äldre som behöver mest insatser och därmed är mest beroende av att göra ”bra val” är det få personer som har förmågan att agera som en rationell och välinformerad kund. Det saknas således grundläggande förutsättningar för det marknadsekonomiska antagandet om kvalitetskorrigering inom ramen för valfrihetssystem i hemtjänsten. Verklig valfrihet för äldre är att kunna påverka vem som kommer, när i tid och vad som ska göras.

Vänsterpartiet befarar att LOV förstärker utvecklingen av den klasskillnad som redan blivit uppenbar i samhällsutvecklingen. Det finns anledning reflektera över om det kan vara så att de privata företagens vinstintresse står i strid med de välfärdspolitiska målen att insatser ska fördelas efter behov och att det ska hushållas med samhällets resurser?

Vi misstänker också att det finns vinnare och förlorare i kundvalssystemet. Till exempel kombinationen av kundval och rut-avdrag som bildar ekonomiska incitament för äldre med goda inkomster att välja privata utförare. I förlängningen finns en uppenbar risk att omsorgens kvalitet i själva verket försämras för svaga grupper och att grupper ställs mot varandra om ”medelklassens vassa armbågar” försvinner.

Enligt den uppföljning som Sweco har gjort av LOV-systemet i exempelvis Gävle kommun, har införandet inneburit negativa konsekvenser för miljön genom ett ökat resande med bil på grund av att flera olika företag åker till samma geografiska hemtjänstområde. Ett ökat resande i detta sammanhang är ingen nyhet för Vänsterpartiet.

Trafikverket publicerade 2011 en studie som pekade på de stora möjligheterna med ett effektivt utnyttjande av logistik. Med en bra ruttoptimering kan transportarbete och miljöpåverkan minskas kraftigt, jämfört med normalläget i många kommuner. Dessutom frigörs stora mängder värdefull arbetstid. Med flera utförare inom hemtjänsten blir utfallet i stället det motsatta – ännu längre körsträckor, mer arbetstid bakom ratten, försämrad trafiksäkerhet och ökad miljöpåverkan.

En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose de äldres behov och önskningar. Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar och ska därför inte få bedriva äldreomsorg med skattemedel.

När äldreomsorgen bedrivs i offentlig regi kan varje skattekrona gå till ökad kvalitet och eventuell överskott återinvesteras i verksamheten. För att stoppa utförsäljningen av välfärden vill vi också avskaffa lagen om valfrihetssystem, LOV, som har gjort det lättare att privatisera offentlig verksamhet.

Lena Rosberg

Staffan Göransson

Kommunfullmäktigeledamöter (V) i Kumla

Staffan Göransson Lena Rosborg Vänsterpartiet Kumla

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons