Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Väntetid för prostatacancervård är fortfarande för lång

Annons

Regeringen har avsatt 2 miljarder kronor för att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Efter förebild från Danmark sätts mål upp för varje cancerdiagnos genom att beräkna hur lång väntetiden maximalt kan vara.

För prostatacancer, som är den vanligaste diagnosen är målet att ingen ska behöva vänta mer än 60 dagar mellan remiss och kirurgisk behandling. Utgångsläget var 168 dagar (år 2015) i median vilket var tre gånger så långt som någon annan cancerform.

Prostatacancerföreningen T-pro kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna för prostatacancerpatienter som leder till ett oerhört lidande för de drabbade och medför risk för att sjukdomen förvärras.

Det första året minskade väntetiden med ca 10 procent till 151 dagar (år 2016). Vad som hänt i år kan inte utläsas ännu, men det uppsatta målet är mycket avlägset och projektet avslutas redan nästa år. Enstaka landsting har gjort märkbara framsteg men detta uppvägs av att tiderna ökat i andra.

Prostatacancerföreningen T-pro kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna för prostatacancerpatienter som leder till ett oerhört lidande för de drabbade och medför risk för att sjukdomen förvärras. Dagens situation är närmast skandalös och väntetiderna måste helt enkelt bli kortare.

Det uppsatta målet är väntetider på max 60 dagar. I vår region Örebro har medianväntetiderna från remissbeslut till behandlingsstart varit år 2015: 200,5 dagar och 2016 154 dagar. För att nå uppsatta mål krävs ett större engagemang av ansvariga sjukvårdspolitiker.

Variationen är därtill mycket stor i landet. I Västerbotten har väntetiderna ökat från 219 till 279 dagar på ett år medan väntetiden i Västra Götaland minskat till 133 dagar. Kortast väntetid är det i Kalmar med 105 dagar i median.

– I november arrangerar Prostatacancerförbundet Mustaschkampen tillsammans med 26 prostatacancerföreningar och 200 företag, för att uppmärksamma kampen mot prostatacancer och samla in pengar till forskning och opinionsbildning. Den absolut viktigaste åtgärden som behövs är att minska på väntetiderna inom samtliga landsting, säger Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen.

Nationella prostatacancerregistret, NPCR, mäter sedan flera år väntetider. Nu har det kommit ny statistik som gäller helåret 2016, på www.npcr.se under fliken RATTEN. Vad som hänt efter 2016 finns dock bara tillgängligt för berörda kliniker.

Miguel Bascuas

ordförande i Prostatacancerföreningen T-pro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons