Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Väntetider har minskat

Annons
Kan bli bättre. Det akuta omhändertagandet av patienter är ett viktigt område som borde förbättras, enligt en kartläggning som landstinget gjort av psykiatrin, skriver Martin Lind, socialdemokratisk landstingspolitiker. Arkivbild: Erik G Svensson/Scanpix

Med anledning av den senaste tidens rapportering om barn- och ungdomspsykiatrin tänkte jag ge min syn på psykiatrins utveckling i Örebro län.

I Örebro län har vi drivit ett medvetet utvecklingsarbete sedan 2005, då vi genomförde en stor genomlysning av psykiatrin i länet. Bakgrunden till genomlysningen var den nationella debatt som då hade förts om brister i den psykiatriska vården. Vi hade också fått en del signaler om att tillgängligheten och bemötandet hade försämrats.

Vi mötte och samtalade med över 500 personer. Vi upprättade en särskild hemsida, Hälsoforum, där 161 personer besvarade frågor och lämnade skriftliga synpunkter, berättelser och erfarenheter. Vi anordnade seminarier och dialogträffar, reste runt i hela länet och träffade människor med kunskap och erfarenheter om hur det är att ha psykisk ohälsa eller hur det är att vara anhörig.

Bland synpunkterna var det framför allt tillgängligheten inom vården, bemötandet, det akuta omhändertagandet, behovet av tidiga insatser, kontinuiteten i behandlingen, samverkan mellan olika insatser och stöd för anhöriga som togs upp som viktiga förbättringsområden.

Våren 2008 presenterade den då nytillträdde psykiatrichefen Birgitta Johansson en rapport, Puff-utredningen (Psykiatrins utveckling för framtiden), som dels gjorde en lägesbeskrivning av psykiatrin och dels tydliggjorde en gemensam framtidsbild. Med den som grund skapade man en plattform för det fortsatta utvecklingsarbetet:

@NA Brödtext m pil: Medborgarens behov ska vara i centrum.

Hög kvalitet. Psykiatrin ska erbjuda många olika insatser och välja den eller de som bäst möter individens behov.

Tillgänglighet för patienter och samarbetspartners.

Verksamheten präglas av samverkan mellan olika professioner och med övriga aktörer med respekt för varandras ansvarsområden.

Tydligt ledarskap och medarbetarskap.

Kunskap och värdegrundsbaserad verksamhet.

Utredningen ligger till grund för ett utvecklingsarbete. Den har bland annat resulterat i en bättre mottagning på akutpsyk, kraftigt minskade väntetider och ett utvecklat samarbete med vårdcentralerna. Man har alltså uppvisat klara förbättringar.

Under 2011 prioriterades tillgängligheten på barn- och ungdomspsykiatrin. Politiken satte upp målet att den skärpta vårdgarantin skulle vara uppfylld före utgången av 2011. Personalen och klinikledningen tog uppgiften på stort allvar och gjorde en kraftfull ansträngning som ledde till att Bup uppnådde målet med råge.

Under 2012 fortsätter utvecklingsarbetet. Samverkan med primärvården behöver förstärkas genom att psykiatrin bistår med konsultativa insatser. Andra viktiga samarbetspartners är skolan, socialpsykiatrin och inte minst våra ideella organisationer i länet.

Vi ser en kraftig ökning av barn och unga med asperger och adhd. Den psykiska hälsan hos barn och unga försämras. Missbruket ökar och ändrar karaktär. Ny lagstiftning är på gång för missbruksvården och tvångsvården. Allt detta förutsätter att psykiatrin i Örebro län hela tiden har en beredskap att ompröva sin organisation och sitt arbetssätt för att på bästa sätt använda de resurser som finns till hands för att möta länsinvånarnas behov av psykiatriska insatser.

Politikens roll är att hålla sig uppdaterad med utvecklingen och göra de strategiska avvägningar som är nödvändiga för att kunna möta framtiden med beredskap och tillförsikt. Ett exempel på detta är ett beslut som tas i landstingsfullmäktige den 12 juni om att tillsätta en programgrupp med uppdrag att kartlägga behoven hos barn och unga med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser.

Till detta kommer ett viktigt men utmanande arbete i att leda och förändra organisationen på ett involverande och ansvarsfullt sätt. Det senare har politiken delegerat till skickliga tjänstemän.

Martin Lind

Ordförande i nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Örebro läns landsting (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons