Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vård efter behov får stå tillbaka för marknadsintressen

Annons

När jag svarar patientföreningen T-Pro och skriver att vi vill införa fri vård för alla 85 och äldre replikerar Kristdemokraternas Ewa Sundkvist. Repliken ter sig märklig ur två aspekter. För det första skriver Sundkvist om PRO, en pensionärsorganisation, när det är T-Pro:s artikel som jag svarar på vilket är en patientorganisation.

Det andra är att mötet med T-Pro ägde rum i början av februari där jag svarade att vi socialdemokrater är beredda att ta bort avgiften för 85 och äldre. Ewa Sundkvist hänvisar till Kristdemokraternas motion skriven i mars och försöker göra anspråk på vårt socialdemokratiska löfte. De socialdemokratiskt styrda landstingen i Västmanland och Kalmar har redan infört reformen.

Vidare i repliken lyfter Sundkvist sin egen minister Göran Hägglund och regeringens politik som något bra och beklagar att den inte fått genomslag i Örebro län. Tyvärr måste jag konstatera att regeringens politik fått genomslag även här i Örebro län på grund av påtvingade lagar och regleringar.

Regeringens marknadsanpassning av sjukvården har lett till att principen vård efter behov får stå tillbaka till förmån för marknadsintressen. Privatiseringen av apoteket har lett till att de svårt sjuka har fått svårare att få ut receptbelagd medicin på apoteket. Landstingen tvingades också att öppna upp för privata intressen inom primärvården vilket ledde till ett stelbent styrsystem som gjort det svårare för landstingen att rikta resurser dit behoven är som störst. Sjukvården underordnas marknadslagar, vilket sällan är förenligt med medborgarnas och patienternas bästa.

Regeringen har höjt taket i högkostnadsskydden för medicin vilket innebär att den enskilde i behov av viktiga mediciner behöver betala mer. När det gäller högkostnadsskyddet för besök kan landstingen själv påverka höjningen och vi i den politiska majoriteten har som enda landsting i landet valt att inte höja taket då vi har som allmän princip att ha låga avgifter till vården.

Vi i Örebro läns landsting har de lägsta avgifterna i landet. Kristdemokraterna här i länet vill höja avgiften för högkostnadsskyddet plus att de vill höja avgifterna för besök till vården för alla, unga som gamla.

Vi socialdemokrater vill lyfta hela sjukvården och satsar två miljarder till sjukvården. När det gäller cancersatsningar vill vi att patienter ska få behandling inom fyra veckor efter diagnos. Vi vill att äldre ska ha avgiftsfri sjukvård från 85 år, som ett första steg.

Vi socialdemokrater kommer alltid verka för att avgifterna till vården ska vara låga då vi anser att den enskildes ekonomi aldrig får utgöra hinder att besöka vården, vare sig för unga, gamla eller för oss med ålder mittemellan. Vi socialdemokrater i Örebro läns landsting har bättre möjligheter att hålla avgifterna låga och utveckla en mer rättvis och jämlik vård om vi får en socialdemokratiskt ledd regering.

I höstens val hoppas vi få förtroende att fortsätta vårt arbete för att skapa en god vård för våra länsinvånare. Vård efter behov är vår socialdemokratiska grundprincip som vi aldrig gör avkall på.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons