Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varje patient ska bemötas utifrån sina behov oavsett vem man är

Jämlik och jämställd vård för alla är ett av de viktigaste målen vi har i Region Örebro län. För att minska ojämlikhet och ojämställdhet i hälsa inrättar vi i regionen nu en kommission för att arbeta specifikt med dessa frågor.

Annons
Vårdpersonal tar hand om en patient  på akutmottagningen.  Enligt SKL drabbas kvinnor av ojämlikhet i vården och får vänta längre än män på hjärtoperationer trots att de har samma behov. Arkivfoto: Daniel Roos/TT

Alla blir vi någon gång i livet sjuka och behöver trygghet mer än någonsin. Då är det oerhört viktigt att man känner att man blir tagen på allvar, lyssnad på och bemött på ett professionellt sätt. Det är också viktigt att vården ges på lika villkor, oberoende av vem man är, vilket kön man har eller var man kommer ifrån.

Det kan tyckas självklart, men tyvärr förekommer det att så inte sker. Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, drabbas kvinnor av ojämlikhet i vården och får till exempel vänta längre på hjärtoperationer än män, trots att de har samma behov av vård. Ett annat exempel är att män generellt sett får bättre tillgång till både nyare och dyrare läkemedel än kvinnor.

Var man befinner sig i samhället är också en avgörande hälsofaktor. Alla vanliga dödsorsaker i befolkningen är vanligare bland personer med kort utbildning, till exempel hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, självmord och alkoholrelaterade diagnoser.

Detta visar Socialstyrelsens rapport ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2015”. Det här är fakta som kräver ett ännu mer systematiskt arbete för att minska ojämlikheten i hälsa bland invånarna, och så även i vårt län.

Dessutom kan farhågor om att inte få en rättvis vård leda till onödig oro för den egna personen. Därför vill vi styrande i regionen stärka patientens ställning oberoende av dennes socioekonomiska status, etnicitet, könstillhörighet, sexuella läggning, funktionsnedsättningar eller var i regionen man är bosatt.

För att få mer kunskap och ta fram ett åtgärdsinriktat underlag har vi inrättat en kommission för jämlik hälsa i Region Örebro län.

Medborgarnas välmående är ett stort ansvar, och vår uppgift är att motverka ojämlikhet och ojämställdhet beträffande folkhälsan. Kommissionen ska arbeta långsiktigt för att identifiera och bidra med kunskap och vägledning för att minska dessa skillnader i hälsa hos befolkningen i Örebro län.

Den här typen av åtgärd har tidigare genomförts i exempelvis Malmö stad och Västra Götalandsregionen, och dessa arbeten ligger som bas för kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län. För att skapa lokalt engagemang och delaktighet krävs ett aktivt samarbete med bland andra länets kommuner, statliga myndigheter, Örebro universitet och näringslivet.

Det är en grundläggande rättighet att varje patient blir bemött utifrån sina behov, oavsett vem man är och varifrån man kommer. För att framgångsrikt kunna arbeta för en jämlik och jämställd vård måste skillnader synliggöras och förändring kunna ske.

En viktig förutsättning är det skattesystem vi har, som också omfattar hälso- och sjukvården. Det är uppbyggt för att även de utan stabil ekonomi inte ska tveka att kontakta eller få hjälp av sjukvården om och när man behöver det.

Detta är en viktig demokratisk rättighet, och det är ett förtroende från medborgarna som vi fått att driva hälso- och sjukvården i Örebro län. Det förtroendet är ett uppdrag som vi tar på största allvar.

Marie-Louise Forsberg-Fransson m fl om jämlik vård

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons