Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

 Vi behöver fler bostäder

Annons
Bostadsbygge på Eyrafältet. Fullt utbyggt kommer kvarteret Bandybollen att bestå av sju hus och totalt 204 lägenheter. Den första etappen beräknas vara klara för inflyttning hösten 2012.Arkivbild: Jonas Eriksson

Antalet invånare i Örebro ökar och allt fler fortsätter att flytta hit. Kommunen räknar med att örebroarna, precis som de senaste åren, kommer att bli minst 900 fler i år. Det är i Örebro tillsammans med Kumla och Lekeberg som befolkningen ökar mest och där det mesta av bostadsbyggandet sker.

Alliansregeringen har nu presenterat ett antal satsningar som sammantaget ska göra fler bostäder tillgängliga. En politik för full sysselsättning och ett samhälle som håller ihop förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. En fungerande bostadsmarknad är dessutom en viktig förutsättning för en god ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig ekonomi. Det gör också att människor får möjligheter att flytta till platser där jobben finns eller att studera på annan ort.

De förslag som inom kort presenteras handlar bland annat om att underlätta uthyrning av privatägda bostäder. Förslagen syftar till att den som hyr ut sin bostad ska kunna få täckning för kapital- och räntekostnader. Dessutom ska det bli lättare för bostadsrättshavare att hyra ut sin bostad när en bostadsrättsförenings styrelse bara kan säga nej om det finns särskilda skäl.

Fastighetsavgiftens procentsats för flerbostadshus kommer att sänkas från 0,4 till 0,3 procent av taxeringsvärdet och takbeloppet för fastighetsavgiften kommer också att sänkas, från cirka 1 400 kronor per lägenhet till cirka 1 200 kronor. Sammantaget sänks fastighetsavgiften under 2013 med motsvarande 630 miljoner. Syftet med dessa förslag är att stimulera byggandet av flerbostadshus, vilket för Örebros del innebär att de cirka 600 nya bostäder som skulle behövas enklare kan byggas.

De ekonomiska villkoren vid nybyggnation av bostäder kommer också att förbättras genom ett helt undantag från fastighetsavgift under 15 års tid. Sänkt fastighetsavgift och förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnation är förslag som kommer att göra det mer lönsamt att bygga och förvalta hyresfastigheter. Samtidigt dämpas eventuella ökningar av hyrorna för de boende.

Dessa förslag kommer inte att lösa alla problem som finns på bostadsmarknaden men är ett steg på vägen från en bostadsbrist som på flera håll i landet är stor. Förändringarna kan också underlätta för fler att etablera sig på bostadsmarknaden.

Detta är viktigt i sig, men har naturligtvis särskilt stor betydelse för unga som söker sin första bostad. Att tillåta en hyressättning som gör det möjligt för ägaren att täcka sina kostnader gör att fler lägenheter blir tillgängliga på marknaden.

Alla människor ska kunna flytta till jobb eller studier. På kort sikt kan en ökad privatbostadsuthyrning göra att det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Genom att underlätta uthyrning görs lägenheter, som annars riskerar att stå tomma, tillgängliga på bostadsmarknaden.

Alliansregeringens arbete förbättrar tillgången på bostäder och ökar mångfalden i utbudet av bostäder. Genom långsiktigt stabila spelregler tar vi nu ytterligare ett steg för att nå vårt mål om en bättre fungerande bostadsmarknad.

Oskar ÖholmRiksdagsledamot(M)

Örebro län

Anti AvsanRiksdagsledamot (M)

Ansvarig för bostadspolitiska frågor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons