Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi sätter individen främst

Annons
Satsar på vården. Centerpartiet vill ha ökad valfrihet i äldreomsorgen. Det är en av de viktigaste förbättringarna som sker i Örebro, skriver Rasmus Persson.Arkivbild: Pia Gyllin

Vem bestämmer över ditt liv? Det givna svaret borde ju vara du själv, men så självklart är det inte alltid. Till exempel får du i dag inte välja själv vem som ska laga maten åt dig inom äldrevården, eller vem som ska hjälpa dig med omsorgstjänster. Äkta makt över sitt eget liv kan också handla om att ha ett jobb att gå till. Oftast är en förutsättning för att få ett jobb att ha en utbildning eller allra minst i alla fall att ha avslutat grundskolan.

Valfrihetsfrågor som dessa har varit prioriterade för Centerpartiet i budgetförhandlingarna med övriga majoriteten och vi är stolta över den budget som har formats och den mängd ökad egenmakt som den innehåller.

Centerpartiet kommer alltid att sätta människan före systemen. Politiken måste alltid handla om hur det ska bestämmas över dig så lite som möjligt, och om hur fler av de beslut som rör ditt liv ska ligga hos just dig. För varför skulle politikerna veta mer om din verklighet än du själv?

Detta har varit ingången för Centerpartiet i Örebro när vi pratat budget med våra samarbetspartier Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

Vi har också valt att ha ett långsiktigt perspektiv, vi ska tydligt peka ut en riktning för vart vi vill ta kommunen, och vi ska ha en plan för hur det genomförs.

Några av det viktigaste förbättringarna som nu sker i Örebro kommun, tack vare Centerpartiet, är ökad valfrihet i äldreomsorgen och en utredning av möjligheten till en grundskolegaranti för att förbättra förutsättningarna för en av de grupper som har allra svårast att få jobb.

Att sakna både utbildning och språk i det land du bor i är ett stort handikapp. Det ökar risken att hamna i livslångt beroende av försörjningsstöd och möjligheterna att påverka din vardag blir mindre.

Därför ser vi över möjligheten att införa en grundskolegaranti i Örebro, som ett steg i det viktiga förebyggande arbetet som Centerpartiet vill se mer av. Den skulle innebära att alla i Örebro kommun som har rätt till försörjningsstöd också ska ha rätt till grundskolestudier under begränsad tid.

Kommunens tjänstemän får i uppdrag att arbeta fram ett förslag för garantin som bland annat ska beskriva antal platser, tidsperspektiv och framför allt hur informationen ska nå ut till dem som är i behov av garantin. Centerpartiet anser att en grundskolegaranti är ett mycket verkningsfullt sätt att öka integrationen och få fler människor i sysselsättning i vårt samhälle.

Under förra mandatperioden införde vi valfrihetssystem för servicetjänster i äldrevården. Vi ändrade också perspektiv på vilken typ av tjänster som skulle gå att få hjälp med.

Detta innebär att äldre nu också kan få hjälp med till exempel snöskottning, och krattning av löv och gräsklippning. Något som har inneburit att fler kvinnor utnyttjar den hjälp de har rätt till, att nöjdheten med tjänsterna ökat, och troligtvis kommer detta också i förlängningen innebära att fler kan bo kvar i sitt hem längre än tidigare om man så vill.

Nu går vi också vidare och inför samma valfrihetssystem när det handlar om vem som ska vårda dig när du behöver det, och vem som ska hjälpa dig med matlagningen. Ytterligare steg i en riktning som ger våra äldre möjlighet att fortsätta styra sin egen vardag, vilket borde vara självklart för alla att få göra.

Centerpartiets politik behövs i Örebro kommun. Vår politik kommer alltid att utgå från individen – och att flytta makt över vardagen från rådhuset och hem till dig.

Rasmus PerssonKommunalråd (C) Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons