Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi ska själva ta hand om de vardagsnära besluten

Min syn på det europeiska samarbetet har i mångt och mycket formats under mina journalistiska uppdrag.

Annons
Kriget i det forna Jugoslavien, där Bosnien ingick som en del, övertygade Lars Adaktusson om betydelsen av samarbete mellan människor och länder. Den forna OS-staden förstördes på kort tid och många människors liv trasades sönder.

Som korrespondent i krigets Bosnien på 1990-talet såg jag vad avsaknaden av samarbete och försoning riskerar att leda till. Att ha upplevt hur krig och hat i vår direkta närhet trasat sönder människors liv och slagit nationer i spillror gör mig till en varm anhängare av Europatanken.

Samarbete är nödvändigt men ska alltid gå hand i hand med respekt för olikheten. Med min kristdemokratiska grundsyn följer en skepsis mot maktkoncent-ration.

Därför är det är lika naturligt för mig att protestera mot planerna på en överstatlig EU-skatt som att ta debatten med de svenska politiker som vill kvotera föräldraförsäkringen. Min övertygelse är att det alltid blir bäst när vi själva tar hand om de vardagsnära besluten – därför ska de förbli just vardagsnära.

Under några år som småföretagare har jag upplevt glädjen i att få och försöka förvalta förtroende som skiftande uppdragsgivare har gett mig. Samtidigt är det ofrånkomligt att resultatet av ansträngningarna och siffrorna på sista raden har stor betydelse.

Med den erfarenheten i ryggen känns det viktigt och självklart att arbeta för ett förbättrat företagsklimat. Svenska företag har redan i dag stor nytta av EU tack vare möjligheten att fritt exportera och expandera på den gränslösa inre marknaden. Bara i Örebro län arbetar 28 400 personer i företag som exporterar till EU-länder. Men mer kan göras för att underlätta för företagen så att jobben blir fler och allas vår trygghet ökar.

Blir jag invald i Europaparlamentet kommer jag som kristdemokratisk ledamot att ingå i den partigrupp som under de senaste decennierna har varit störst och mest inflytelserik. Med det följer stora möjligheter men också utmaningar.

I alla europeiska parti-grupperingar finns dessvärre tendenser till onödig centralisering av det politiska beslutsfattandet. De tendenserna måste motverkas. Tillsammans med andra parlamentsledamöter kommer jag därför att bevaka politikens gränser och att beslut som hör hemma i medlemsländerna inte förs över till Bryssel.

En konkret fråga som jag vill driva handlar om att skapa en funktion för att granska alla förslag till nya EU-lagar – med rätt att skicka tillbaka de förslag som inte håller måttet.

Jag nämnde att det är en styrka att tillhöra en stor och inflytelserik partigrupp. Så ger det exempelvis möjligheter att samverka för att ett frihandelsavtal mellan USA och EU blir verklighet. Ett sådant avtal skulle ge hundratusentals nya jobb och få avgörande betydelse för Europas fortsatta utveckling.

På utrikespolitikens område krävs det mer av samarbete, inte mindre. Som kristdemokrat vill jag arbeta för att mänskliga rättigheter ges högsta prioritet.

På kort sikt handlar detta bland annat om att bryta tystnaden kring förföljelsen av troende kristna. Det är skamligt att Europa-parlamentets liberaler och socialdemokrater satt stopp för en resolution till stöd för de miljontals kristna som trakasseras och mördas för sin tro.

Anlägger vi ett långsiktigt perspektiv på utrikespolitiken framträder nödvändigheten för Europa att minska sitt beroende av Ryssland så att handlingsfrihet alltid finns när det gäller att möta aggression med tydlighet och verkningsfulla sanktioner.

Får jag förtroendet att arbeta som Europaparlamentariker kommer kristdemokratisk ideologi och yrkesmässiga erfarenheter att vägleda mig. Med väljarnas stöd vill jag arbeta för kristna värderingar och en människosyn som förenar, inte delar, Europa.

Lars Adaktusson

Kristdemokraterna

Lars Adaktusson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons