Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Visar på härskarteknik

Annons
Omdebatterad skola. Korridor i Wadköpings utbildningscenter, WUC.Arkivbild: kATARINA hANSLEP

När elever och personal informerades om ”beslutet” att flytta program från WUC blev de flesta upprörda, överraskade och besvikna. Vi har på kort tid i Örebro fått erfara många åtgärder som inte varit tillräckligt genomtänkta – Rudbecksskolans nedläggning och placeringen av en friskola i Risbergskas lokaler är några exempel. Dessa misslyckanden borde ha gett politikerna en insikt om behovet av förankring och ordentliga utredningar.

När ”beslutet” nu meddelades begärdes utredningsmaterial inklusive konsekvensanalyser ut från förvaltningskontoret för gymnasieskola och arbetsliv. I svaret meddelades: ”Handling för beslut tas fram inför gymnasienämndens sammanträde i februari. Än så länge finns inte några handlingar klara. Underlag för beslut tas fram till nämndsammanträdet.” (e-post 111212 förvaltningskontoret).

Det finns alltså inte en enda handling som elever, personal och allmänhet i Örebro kommun får del av. Vi ställer oss därför frågan om den plötsliga idén om flytt av program från WUC antingen vilar på hemliga underlag eller är ett plötsligt infall utan underlag?

Den enda handling som finns i ärendet är det pressmeddelande som gick ut från kommunalrådskansliet den 9 december i vilket majoriteten för gymnasienämnden skriver: I första hand handlar det om att gå ur externa lokaler och minska den totala lokalytan. Men det handlar även om att titta på att vissa program hamnar på en annan skola.

Från Wadköpings Utbildningscenter, WUC, föreslås samtliga program utom Vård- och omsorgsprogrammet hamna på andra gymnasieskolor. Utredningen ska även belysa om lokaler från Virginska skolan lämnas. Totalt skulle det innebära en besparing på tio miljoner på lokalkostnader på WUC, åtta miljoner på Virginska skolan och två miljoner på övriga lokaler, totalt cirka 20 miljoner kronor. (Pressmeddelande 111209).

Gymnasiechefens utredningsuppdrag handlar således endast om WUC och Virginska. Det ingår inte att se över alla skollokaler.

I samma pressmeddelande skrivs att ”dialogen och samtalet med samtliga” är oerhört viktigt. Därför är det befogat att ställa frågan om vad dialogen och samtalen ska syfta till när det redan är klart vad utredningen ska mynna ut i? Tillvägagångssättet hittills tyder inte på någon vilja till dialog, utan är med stor tydlighet ett exempel på användning av flera härskartekniker.

I årsredovisningen för 2010 hade Örebro ett resultat på 234 miljoner och kommunen ”är i princip skuldfri” och samtidigt påpekas i den ekonomiska planen för 2012 och 2013 att antalet gymnasieelever kommer att börja öka igen från 2015 – om tre år. Det förefaller då mycket kortsiktigt att göra akututryckningar av det här slaget.

Vi är också mycket kritiska till att ett sparuppdrag som får dessa konsekvenser läggs direkt på gymnasienämnden. Borde inte detta, som primärt tycks vara en lokalfråga, lyftas till central nivå för att omfatta alla kommunens lokaler? Ska besparingar göras på kommunal nivå och inte enbart på förvaltningsnivå måste ett helhetsgrepp av lokalfrågan till. Annars handlar det ju bara om att flytta kostnader inom kommunen utan någon total effektivisering/besparing som följd.

Vi föreslår därför att frågan om lokaler flyttas från gymnasienämnden till kommunfullmäktige och att en förutsättningslös utredning som ser över samtliga kommunala lokaler görs och att utredningen ska innehålla ordentliga konsekvensanalyser. Allt utredningsmaterial ska också finnas tillgängligt för medborgarna i god tid så att dialog och samtal kan föras innan beslut tas.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons