Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anmäl alltid kränkningar

Annons

Skvaller, lögner, kränkningar, mobbning skapas på sajter på internet. Förr sprang krösamaja och skvallrade mellan husen men i dag har många blivit skvallerkärringar! Många råkar illa ut på grund av att andra sprider elaka rykten eller olämpliga bilder på nätet.

Vet du att om du publicerar uppgifter om andra personer är du ansvarig enligt personuppgiftslagen för din publicering? Det är inte tillåtet att publicera bilder, kränkningar och namn på personer som inte har godkänt detta. Straffet är böter eller fängelse för den som skrivit (media räknas inte in här).

Du får skriva massor på sajter på internet så länge du inte kränker den uppgifterna avser. Kränkande behandling är otillåten. Det är tyvärr inte ovanligt att enskildas integritet kränks genom publicering av nedsättande texter eller bilder på internet.

Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Det är också förbjudet för privatpersoner att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller frihetsberövanden.

Den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med vad denna lag har orsakat. Den utsatte har inte bara rätt till ersättning för sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada, utan kan även få kompensation för själva kränkningen.

Gör alltid polisanmälan om du känner dig kränkt. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och bild.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet – besök deras hemsida!

Örebro

”Polisanmäl alltid en kränkning!”

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons