Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rektorn har ansvaret

Annons

Det är ohållbart med de dåliga resultat som Skolinspektionen noterat i sin nyligen avslutade inspektion den 1 april i Örebro!

En av rektors mest centrala uppgifter är att leda skolans arbete i syfte att stimulera samverkan och kunskapsutbyte mellan enskilda lärare, arbetslag och ämnesgrupper.

Rektor behöver vara delaktig i det dagliga arbetet på skolan och även besöka lärare i klassrummet. Rektor behöver också utveckla arbetsformer för att kunna följa upp, utvärdera och ge återkoppling till lärare på den direkta undervisningen.

Som pedagogisk ledare är det också rektors ansvar att föra en dialog med lärarna om vilka metoder och arbetsformer som genererar framgångsrik undervisning. Ett sådant arbetssätt ger också lärarna stöd i att utveckla undervisningen så att den leder till ett ökat lärande för alla elever och att framför allt alla får godkända betyg och får behörighet att söka in på gymnasiets nationella linjer!

Rektor ska leda och samordna skolans utvecklingsarbete långsiktigt. Det innebär att rektor måste vara bärare och förmedlare av de nationella målen och kunna formulera vad målen betyder för den egna skolan. Det ska vara tydligt vilka gemensamma mål som finns för skolan och alla medarbetare ska omfattas av målen. Skolans mål, visioner och riktning är viktiga för alla.

Det behövs en tydlig organisation där alla vet vem som ansvarar för vad. Vad har rektor för ansvar och hur ska arbetslagen fungera? Det är rektors ansvar att se till att det finns fungerande kommunikationsvägar så att alla medarbetare får den information de behöver.

Det måste vara tydligt för alla vem som ansvarar för vad och hur man som medarbetare deltar i helheten.

Örebro

Owe Nordström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons