Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Atombomben" osäkrad – men kommer den att avfyras mot Polen?

Annons

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans kom med beskedet på onsdagen: Den politiska "atombomben" är nu osäkrad - och kan avfyras mot Polen. Men kommer medlemsländerna att göra det?

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. På onsdagen osäkrade han EU:s politiska

Det här är en strid som pågått under ett par års tid. Den har hamnat i skuggan av allt från krispaket till Grekland, flyktingkrisen och Brexit. Men det är kanske den viktigaste frågan EU har att ta itu med. Ett stort medlemsland som upphäver en av de grundläggande principerna för en rättsstat: Domstolarnas oberoende. Och effekten blir bredare en så: En högerregering med auktoritära ambitioner försöker ta kontroll över medierna i det egna landet.

Än i dag är det många som inbillar sig att EU i första hand är ett ekonomiskt samarbetet. Nej, nej, nej och åter nej. Det är ett politiskt samarbete som handlar om att främja fred och demokrati.

Än i dag är det många som inbillar sig att EU i första hand är ett ekonomiskt samarbete. Nej, nej, nej och åter nej. Det är ett politiskt samarbete som handlar om att främja fred och demokrati. Artikel två i EU-fördraget lyder enligt följande:

"Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män."

EU-kommissionen agerar nu i enlighet med artikel sju i EU:s fördrag. Enligt den kan EU-kommissionen begära av medlemsländerna att de ska besluta att "det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värden som anges i artikel 2." Alltså: "Atombomben" osäkras.

Den som är närmast ansvarig för att rycka ut säkringssprinten är EU-kommissionären Frans Timmermans. Han har försökt hålla en dialog med den polska regeringen. Och han är väl medveten om att över 80 procent av den polska befolkningen anser att landet tjänar på EU-medlemskapet. På onsdagens presskonferens framhöll han samtidigt att Polens öde inte avgörs i Bryssel utan av den polska befolkningen. Men vill du vara med i EU så är det artikel 2 som gäller. Om inte den passar, så ska du inte söka medlemskap.

Ett land som alltmer fjärmar sig från medlemskap genom att bryta mot dessa principer är Turkiet. Men nu handlar det om ett stort land som redan är med i EU.

Nästa steg är att medlemsländerna förklarar att de gör samma bedömning som EU-kommissionen. Det kommer då ett beslut från rådet som bekräftar att Polen löper "en klar risk" att åsidosätta grundläggande demokratiska värden.

Nästa steg är att medlemsländerna förklarar att de gör samma bedömning som EU-kommissionen. Det kommer då ett beslut från rådet som bekräftar att Polen löper "en klar risk" att åsidosätta grundläggande demokratiska värden. För att göra det krävs att 22 länder av 27 instämmer med kommissionens bedömning. Sannolikt går det igenom.

Det tredje steget är att beröva Polen dess rösträtt i rådet. För det krävs ett enhälligt beslut av stats- och regeringscheferna. På den punkten har redan Ungerns premiärminister Viktor Orban sagt att Ungern kommer att rösta nej. Så då kommer atombomben att ligga där i ett hörn osäkrad, men utan att avfyras på riktigt. Men bara att medlemsländerna pekar ut Polen är en allvarlig åtgärd.

EU:s attraktionskraft beror på förmågan att slå vakt om grundläggande demokratiska värden. Om Polen fortsätter sin väg mot en "Putinisering" måste det få följder både för landets ställning inom EU och för relationerna med Sverige.

Mer läsning

Annons