Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnens självklara rätt

Annons

Glada, höra av sig, ha humor, vara trevliga och kunna lyssna. Så ska personer från soc vara. Orden kommer från barn och finns med i Barnombudsmannens färska årsrapport. Önskemålen är högst rimliga, men motsvaras inte av verkligheten.

Från och med i morgon står barnen i centrum i Örebro. Under tre dagar hålls ”Barnrättsdagarna”, en numera årlig manifestation med ett mål: att Sverige ska svara upp mot FN:s barnkonvention.

Temat för året är barn i samhällsvård, det liv som samhällets allra minsta tvingas leva eftersom den nära vuxenvärlden inte klarar av att ge den trygghet som alla barn har rätt till.

Att ta ett barn från familjen och placera det i ett familjehem eller på ett hem för vård och boende (HBV) är ett fundamentalt ingrepp i en människas liv. För att detta yttersta tvång ska vara legitimt måste kraven på myndigheterna vara stentuffa. Rättssäkerheten ska gälla lika mycket för barn som för vuxna. Den enda skillnaden är att barn måste ha stöd från vuxenvärlden för att kunna hävda sin rätt.

Barnombudsmannen, BO, har på regeringens uppdrag intervjuat 110 barn i åldrarna 3 till 23 år för att få deras egna erfarenheter av den sociala barnavården.

BO:s slutsatser är bland annat att den nuvarande lagen brister i att tydliggöra vilka rättigheter barn har. Barn ska ha samma tillgång som vuxna till information och delaktighet. En placering i familjehem eller på ett HBV-hem är till för att barnet ska få en möjlighet att skapa sig ett värdigt liv. Varje tonåring är expert på sitt eget liv, även om han eller hon behöver stöttning. Det får inte vara som Sabina säger i rapporten ” ... man får inte prata själv, de pratar bara med mina låtsasföräldrar”.

BO-rapporten vittnar om en rad missförhållanden. Men allt är inte elände och Barnrättsdagarna i Örebro lyfter fram en rad goda exempel. Det finns metoder att ta hand om utlevande barn utan att kränka dem. I Sollentuna finns särskilda barnhandläggare på socialförvaltningen och i Karlstad intervjuar man tidigare fosterbarn för att lära av deras erfarenheter.

Mycket måste förändras, i lagarna och i den praktiska verkligheten. Den bästa utgångspunkten är att göra barnkonventionen till svensk lag.

Mer läsning

Annons