Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bort med olika regler för lika stora magar

Två kvinnor. Med samma jobb och lika stora magar. En är beviljad havandeskapspenning, medan den andra ska jobba vidare enligt Försäkringskassans beslut. Båda är fullt friska men har ett jobb där tunga lyft ingår.

Annons

NA berättar i dag på nyhetsplats om kollegerna Helena Nordin och Anna Idreborg, båda brevbärare i Örebro. Om några veckor går Anna Idreborg på havandeskapsledighet två månader innan den planerade förlossningen. Helena Nordin vill ta ut samma ledighet, men vägras.

Ingen av dem är sjuk utan ”bara” gravida, på väg in i den åttonde månaden. Orsaken till dessa två helt skilda bedömningar är att varje enskilt fall prövas. Och då har resultaten blivit så olika. Eftersom ingen av dem är sjuk så blir det inte bara olikt utan även orättvist och därmed fel.

Det svenska sjukförsäkringssystemet bygger på individuella bedömningar. Arbetsförmågan hos den enskilde ska hela tiden prövas mot arbetsmarknaden. Men just när det gäller fullt friska, gravida kvinnor finns det per definition inte detta utrymme för tolkningar. Det enda rätta är att ha samma regel för alla.

I november presenterade Anna Hedborg på regeringens uppdrag sin utredning ” Gränslandet mellan sjukdom och arbete”. I den finns ett förslag att införa en allmän graviditetspenning. Den som vill ska alltså kunna ta ledigt med ersättning 30 dagar innan förlossningen. Kommer regeringen med det förslaget utökar den svenska föräldrarförsäkringen försprånget till alla andra länder när det gäller ersatt tid.

Vi kan med rätta vara stolta över den svenska barnledigheten. Den ger föräldrar tid med sina barn utan att behöva bekymra sig över hur familjen ska försörja sig. Landet som helhet har nytta av lagen. Trots att uttaget av föräldrardagar är långt ifrån jämställt mellan mammor och pappor, gynnar ledigheten kvinnor på arbetsmarknaden. I många länder stoppar snåla ersättningssystem just kvinnor. De måste välja mellan att antingen vara mammor eller satsa på yrkeslivet. Det relativt höga födelsetalet i Sverige och kvinnors höga förvärvsfrekvens, vittnar om att den svenska politiken är framgångsrik.

Ledighet för graviditet handlar inte om jämställdhet. Det säger sig självt. Det handlar om rättvisa. Förslaget om en allmän graviditetsledighet är därför helt riktigt. Statistiken talar om att tre av fyra är lediga innan förlossningen. Vi har allt att vinna på att minska byråkratin.

Mer läsning

Annons