Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den enskilda rätten

Annons

Den eniga byggnadsnämnden i Örebro överklagar bygglovsbeslutet. Nämnden har sin fulla rätt att få ärendet prövat. Men denna ihärdighet liknar mest byråkratisk förblindelse. En svårt sjuk kvinna vill bygga en privat pool för att kunna lindra sin sjukdom och politikerna klamrar sig fast vid lagens bokstav, rädda för att fler ska ställa liknande krav.

Juridiken ligger hittills under i tvisten om en Örebrokvinna ska få bygga en pool på sin tomt. Det är inte vilket bygglovsärende som helst.

NA berättar i dag på nyhetsplats att Örebro kommun överklagar Förvaltningsrättens beslut att ge kvinnan rätt att bygga poolen på sin tomt, mot gällande regler. I Förvaltningsrätten, före detta Länsrätten, blev juristen nerröstad av de tre nämndemännen.

I Sverige har vi lagar som styr hur vi får bygga. En enskild fastighetsägare får inte bygga hur som helst utan lagen ser också till det allmänna intresset. Grannarna ska känna sig säkra på att inte plötsligt få oönskade tillbyggnader som skymmer eller förfular.

Men det finns också ett enskilt intresse, som i fallet med Örebrokvinnan bryts mot det allmänna intresset. Byggnadsnämnden i Örebro och Länsstyrelsen har gjort sin tolkning av lagen. De hävdar att kvinnans önskan att bygga en pool måste stå tillbaka för det allmänna intresset av bevara villaområdets karaktär, som det är angivet i stadsplanen.

Det finns ett utrymme i lagen som tillåter ”mindre avvikelser”. Byggnadsnämnden och Länsstyrelsen pekar på att poolen inte går att klassa som mindre avvikelse. Poolen kommer att vara klart synlig. Det är en riktig slutsats. Dessa båda instanser ser också en fara i att ett ja till kvinnan skulle medföra att fler villaägare i området vill bygga ut.

Det är som sagt inte vilket bygglovsärende som helst. Kvinnan har läkarintyg på att poolen är det som bäst kan ge henne lindring för hennes svåra sjukdom. Huset är redan handikappanpassat och samhället skulle vinna mycket på att kvinnan inte placeras på institution.

Nämndemännen i Förvaltningsrätten hävdar att finns synnerliga skäl att ge kvinna rätt till poolbygget. Lekmännen gör alltså en helt annan bedömning än juristerna och politikerna. Fallet visar att juridiken har ett mänskligt ansikte utanpå paragraferna. Det ansiktet måste politikerna i Örebro också visa.

Mer läsning

Annons