Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gästkrönika: Kan medborgarna lita på staten?

Annons

Den senaste tiden har flera olika statliga myndigheter uppmärksammats för att ha misskött sig. Riksrevisionen, Statens fastighetsverk och nu senast Skatteverket. I flera fall har det handlat om korruption, framför allt vad som kan betraktas som vänskapskorruption. Så kan du verkligen lita på att svenska statstjänstemän är oväldiga och behandlar alla medborgare lika?

Svensk statsförvaltning skiljer sig en del från andra länders. Vi har små departement i regeringskansliet med begränsade egna utredningsresurser. I stället har vi 335 självständiga sak- och kunskapsmyndigheter, som både ska förse regeringskansliet med faktaunderlag och genomföra de uppdrag som regeringen ger dem. Myndigheter i vårt land har alltså ganska mycket makt som måste balanseras av en medarbetarkår som förstår sitt uppdrag.

När jag kom till länsstyrelsen för ett par år sedan blev jag glad över att höra många av medarbetarna tala om sitt uppdrag och sin roll som ombud för staten med både ansvarskänsla och stolthet. Att stå i demokratins tjänst kan tyckas lite högtidligt som uttryck, men det handlar om att genomföra de beslut som fattats i riksdag och regering.

Det är naturligtvis inte alltid enkelt att hänvisa till lagen i samtal med medborgare som tycker att praktiska omständigheter kräver något annat. Men att kreativt bidra med sin kunskap för att hitta lösning inom lagens ram ingår också i en god tjänstemannaroll.

Det är naturligtvis inte alltid enkelt att hänvisa till lagen i samtal med medborgare som tycker att praktiska omständigheter kräver något annat. Men att kreativt bidra med sin kunskap för att hitta lösning inom lagens ram ingår också i en god tjänstemannaroll. När ny personal börjar arbeta på länsstyrelsen får de en introduktion som innehåller en beskrivning av vad som förväntas av dem som statliga tjänstemän.

Att behandla alla lika, att vara effektiva eftersom vi hanterar skattemedel, att vara serviceinriktade för att lösningarna oftare infinner sig om bemötandet är gott, är saker vi ständigt strävar mot.

Under många år hade det funnits en värdegrundsdelegation i regeringskansliet med uppgift att ordna utbildningar i den statliga värdegrunden. Delegationen har nu ersatts av ett uppdrag till Statskontoret om att skapa ”en god förvaltningskultur i staten”. Värdegrundsarbete blir inte klart men det kan ibland behöva en ny form.

Bäst svar på frågan i rubriken får man kanske genom att fråga Transparency International. De gör ju årliga rankinglistor på vilka länder i världen som är minst och mest korrupta. Sverige är fjärde bäst, enbart slagna av Danmark, Nya Zeeland och Finland. Samtliga nordiska länder ligger högt på listan.

Du blir aldrig färdig och det är som det skall, skriver Tomas Tranströmer i en strof. Detsamma gäller för en god statsförvaltning. Förtroende är demokratins hörnsten. Därför ska alla statliga myndigheter arbeta på ett transparent och öppet sätt, med möjlighet till insyn. Fel som begås ska självklart upp i ljuset och här är media oss många gånger till hjälp. Men även om misstag sker kan du vara ganska säker på att möta en statstjänsteman som är omutlig och beredd att ge dig ett gott bemötande och lika behandling som alla andra får. Så svaret på frågan om du kan lita på staten är ja.

Mer läsning

Annons