Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lika rätt som blir fel

Annons

Ett politikerjippo. Den diagnosen ställer en del läkare på vårdgarantin. En sådan attityd hos verksamhetens folk medför att KD-ledaren Göran Hägglunds älsklingsbarn har problem att växa till sig.

Vårdgarantin finns sedan 2005 och uppgraderades till lag 2009. Landstingen förbinder sig att ge minst 80 procent av patienterna tid för besök och behandling inom 90 dagar.

God tillgänglighet i vården är ett slagord som gillas av politiker. Socialminister Göran Hägglund, i går på snabbvisit i Örebro för att stärka sin tilltufsade image med glöggbord på Stortorget, tror stenhårt på att vårdköer går att organisera bort. Därför finns kömiljarden, bonuspengar för landsting som klarar vårdgarantins tidsgränser. Örebro ligger på en stadig mittplats i den ligan.

Vårdgarantin missgynnar äldre och kroniskt sjuka. Det är slutsatsen i den enkät med ortopedläkare som presenterades på läkarstämman i Göteborg i går. Rapportförfattarna föreslår nu att staten tillsätter en utredning för att utvärdera garantin. Det är bra.

Läkarutlåtanden i stil med ”politikerjippo”, ett citat från enkäten, talar för att det finns stora hinder för att vårdgarantin ska fungera fullt ut. Läkarna har en nyckelposition att upplysa patienterna om att de har rätt att få behandling i ett annat landsting om kön är för lång hemma. Konsekvensen av den bristande informationen blir att yngre och välutbildade patienter prioriteras. Den gruppen känner till sina rättigheter.

Vårdgarantin har dubbla syften. Det ger den enskilde patienten rätt till specialistvård inom en tidsgräns. Men den är också ett sätt att effektivisera den nationella vården. Patienter i kö i Örebro kan få operationstid i ett annat landsting. Så spar den samlade vårdapparaten pengar genom att utnyttja tomma operationssalar.

Detta är en förnuftig tanke. Men enkäten visar att efterlevnaden är klen. Läkarna är uppenbarligen för dåliga på att informera. Den bristen faller tillbaka på landstingsledningarna.

Dagens praktik drar också med sig brott mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om allas lika rätt till vård efter behov. Visst tjänar samhället som helhet på att arbetsföra människor så snabbt som möjligt kommer tillbaka till jobben.

Men detta krassa synsätt får inte sättas över principen om allas likhet inför lagen.

Mer läsning

Annons