Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politikerna vs tjänstemännen

Relationen förtroendevalda och tjänstemän i en kommun är en delikat fråga. De har olika roller. Att det finns spänningar i detta är inget konstigt. I Sydnärkes miljönämnd har det blivit diskussion om beslutsunderlagen som de förtroendevalda får.

Annons

- Vi vet inte vad det handlar om och vi vet knappt vad vi tar beslut om, menade nämndens vice ordförande Britt Åhsling (M) i en NA- artikel nyligen.

Söker man på ordet tjänstemannastyre på Google får man ett stort antal träffar varav många är bloggande fritidspolitiker som ventilerar frustration över samma sak som Britt Åhsling. Tjänstemännen har ett informationsövertag, särskilt gentemot fritidspolitikerna. Kommunens organisation, styrningskultur, personliga relationer, tid och ambition hos politikerna är sådant som spelar roll. Man måste vara överens om ansvarsområden. Det är de förtroendevalda som har ansvaret. Det prövas i val, medan tjänstemäns dåd och prestationer utvärderas på annat sätt.

Förr i tiden var gränsdragningen mellan politik och förvaltning inte så tydlig. Det finns anektoter om kommunalrådet Harald Aronssons tid i femtio- och sextiotalets Örebro som berättar hur staden styrdes, och delvis förvaltades, av honom. Han satt på flera stolar, politikerns och tjänstemannens. En sådan ordning vore otänkbar idag.

En kommun eller ett landsting behöver administratörer för att fungera. Över en tid har politiken trängts tillbaka och förvaltningarna vuxit. Det har funnit goda skäl för detta. Men det finns ockå en baksida. Medborgarnas kontakter sker nästan uteslutande med professionella tjänstemän, informatörer och liknande. Tjänstemän har nog så mycket makt som en förtroendevald, och talar vi om chefstjänstemän är dessa jämförbara med kommunstyrelsens ordförande.

Det finns inte ett svar på hur detta ska hanteras. Viktigast är att tala öppet om saken. Gränser och uppdrag behöver definieras och klargöras. Det finns en spänning i de olika roller respektive aktör har. Politiker ska inte behöva känna sig som bråkstakar om de kräver information i vilket ärende det än handlar om. Det är det mandat de fått av medborgarna; utöva insyn och styra hur skattepengarna används. En uppgift som är väldigt viktig.

Mer läsning

Annons