Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätten som gäller oss alla

Annons

Jag är jag och du är du och vi och alla andra har lika stor rätt att vara som vi är. Om vi inte skadar någon annan. Det är, och ska vara, grunden för det moderna samhället. Individens rätt går före kollektivet och traditionen.

NA berättar i dag på nyhetsplats om två unga människor som berövades sina grundläggande mänskliga rättigheter. ”Maria” giftes bort mot sin vilja och fick sitt första barn som 15-åring. Anhar försköts eftersom han vägrade att anpassa sig efter familjens normer. Deras individuella frihet kränktes i namn av kollektivets överhöghet.

Vi kallar det hederskultur. Namnet kan diskuteras, men grunden är klar. Det handlar om att den enskilda människan tvingas underordna sig traditionella kollektiva värderingar.

Den synen står i motsats till liberalismen. Där är det individens frihet som är utgångspunkten för hur samhället utformas. Det handlar både om frihet från tvång, och valfrihet. Dessa tankar har lett till att människor i hundratals år revolterat mot överheten, den makt som skyddat sina egna privilegier genom att förtrycka andra. Upproren fortsätter än i dag.

Den liberala frihetstanken finns i hela världen och uppträder i många partipolitiska namn. Hos oss i Sverige har socialdemokratin befriat individerna från att få sina liv bestämda utifrån den samhällsklass man råkar vara född till. Välfärdssamhället har som uppgift att motverka medfödd ojämlikhet.

Det moderna samhället måste bygga på individens frihet, för att det är rätt i sig och för att det är bra för alla. Frihet ger varje människa möjlighet att utvecklas och bli goda medborgare.

Hederskulturer är motsatsen till den enskilda människans okränkbara rättigheter och till det moderna samhället. I Sverige måste vi göra allt för att motverka förtryck, vilka former det än tar sig. Oavsett var vi kommer ifrån, har vi alla samma grundläggande frihet och rättigheter.

Mer läsning

Annons