Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reform med potential

Etableringsreformen sjösattes i december 2010 som den största integrationspolitiska förändringen på 25 år. Men hittills har resultaten uteblivit.

Annons

I och med att reformen infördes förflyttades ansvaret för mottagandet av nyanlända från kommunen till Arbetsförmedlingen (AF). Därför är det numer privata lotsföretag som guidar nyanlända in i arbetslivet.

Men lotsarna har än så länge inte varit någon succé. Enligt siffror som Ekot presenterade i maj har bara tre procent av de drygt 1700 personer som tagit del av insatserna ett jobb som inte är statligt subventionerat.

I måndagens NA kunde du läsa om klagomål på att etableringslotsarna inte har tid nog till de nyanlända. Att lotsföretaget Livek Lots i Väst – som kritiseras i reportaget – håller med om kritiken antyder att problemet inte enbart ligger i enskilda lotsars agerande, utan också i de upphandlingar som uppdragen bygger på. Varje lots får enligt AF arbeta med som mest 30 nyanlända åt gången, som i sin tur har rätt till tre timmar med sin lots per månad. Branschens aktörer kan därför på grund av upphandlingen inte försörja sig med etableringsinsatser på heltid. Frågan är vilka typer av företag som lockas till branschen då?

Flera rapporter pekar också på en rad andra problem kopplade till reformen. Lotsarnas låga ersättning gör att systemets potential inte kan tas tillvara, aktiviteterna är inte tillräckligt anpassade till de nyanländas olika behov och systemets uppbyggnad har skapat ett glapp som gör att nyanlända inte får försörjning i inledningsskedet av etableringsprocessen.

Men att det finns en rad förbättringsområdet är inte synonymt med att reformen bör dömas ut. Att utrikesfödda snabbare etableras på arbetsmarknaden är en central och angelägen fråga som vi i Sverige varit utmärkande dåliga på de senaste årtiondena. Att kasta ut barnet med badvattnet vore därför ett misstag.

Tidigare saknades ambitioner. Nu är de på plats. Det som återstår nu är att slipa på utförandet.

Mer läsning

Annons