Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Styret är inte ute och cyklar

Arbetet med att skapa en gång- och cykelväg längs Rudbecksgatan har dragit i gång. Därmed har också debatten om cykelvägarnas värde tagit ny fart.

Annons

Den ambition som de styrande i Örebro har att få folk att cykla mer är riktig. Redan i dag är cykelstråken väl utbyggda, men målsättningen är att de ska bli fler och säkrare.

Nu sker inte utbyggnaden utan protester. Framför allt är det bilisterna som klagar, vilket är tydligt när nu en cykelväg ska anläggas längs Rudbecksgatan. Olycksriskerna ökar, menar en del, medan andra bekymrar sig över att bilisterna får mindre utrymme i sina körfält.

Det förtjänar att påpekas att det är det som är vitsen med cykelstråken. Fler ska förmås att cykla dit de ska i stället för att ta bilen. På sikt är det nödvändigt att minska biltrafiken i stan och ett sätt att göra det är att göra det besvärligare och dyrare för bilisterna.

Det är ett grannlaga arbete. För det handlar inte om att sätta en trafikantgrupp mot en annan och på det sättet skapa en strid om vilken grupp som ska regera på gatorna. Arbetet med att skapa en attraktiv och miljövänlig stad som är lättillgänglig för alla måste ske med respekt för alla typer av trafikanter.

Stadens styre är medvetet om att cykelstråken måste ges ett bättre underhåll och att cykelparkeringarna måste byggas ut. Parallellt med detta är det nödvändigt att kontinuerligt se över kollektivtrafikens linjer och turtäthet. Utrymme måste ges för nytänkande – exempelvis mindre eldrivna fordon för persontransporter i city och/eller till och från större bilparkeringar.

Trafiksäkerheten måste också stå i fokus. Farorna som uppstår i så kallad blandtrafik måste elimineras så mycket som möjligt med lägre fartgränser för bilar. Men också fartgräns för cyklisterna.

På litet sikt innebär cykelvägnätsplanen att Örebro blir en modern och miljövänlig stad. Att befolkningen genom ett mer frekvent cyklande dessutom förbättrar sitt hälsotillstånd är en bonus som absolut inte ska förbises eller föraktas.

Mer läsning

Annons