Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unga pojkar med fördomar

Annons
Chansen. Skolan är särskilt viktig för att pojkar ska bli av med sina fördomar, visar en studie som presenterades på MR-dagarna i Örebro i går.arkivbild: Erik G Svensson/scanpix

Reglerna finns där. Nu gäller det att göra verkstad av alla ord. Thomas Hammarberg är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och invigde i går MR-dagarna i Örebro med de orden.

MR är den givna förkortningen av mänskliga rättigheter. Rättigheterna i sig är däremot långt ifrån givna, trots alla konventioner från mängder av internationella sammanslutningar som EU, Europarådet och FN. Ta bara FN:s barnkonvention som exempel. Alla världens länder, utom två, har skrivit under på att barn har särskilda mänskliga rättigheter.

En del länder har valt att göra barnkonventionen till lag. Så är inte fallet i Sverige. Då och då dyker det upp fall som rör barn där kritiker hävdar att vi gör oss skyldiga till brott mot dessa internationella skyddsregler. Många gånger rör det asylsökande familjer som hamnar i långdragna rättsprocesser. Här står de juridiska reglerna, anpassade efter vuxna, i strid mot barnens omedelbara behov och rätt till skydd och trygghet.

Mänskliga rättigheter är inget nytt påfund. Insikten har funnits i århundraden, sen franska revolutionens dagar. Men läpparnas bekännelse och vackra ord på papper är en sak, praktiken en annan.

I grunden handlar det om värderingar, hur var och en av oss ser på våra medmänniskor. Den statliga myndigheten Forum för levande historia har som uppgift att samla in och sprida kunskap. I går på MR-dagarna presenterades en studie kallad Den mångtydiga intoleransen.

Forskarna har prövat fördomar hos elever i första och tredje årskursen på gymnasiet. Eleverna har fått ge sin syn på olika grupper som avviker mot den svenska majoritetsnormen. Det handlar om romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och homosexuella. Eleverna har fått gradera sina attityder som antingen positiv, negativ eller ambivalent. Det sista är ett finare forskarord för tvekande och motsägelsefullt. Många har den inställningen.

Om man anser att det är bra med en öppen och tolerant syn på människor som inte är precis som en själv så ger undersökningen hopp. Den visar att på sju år så har inställningen till homosexuella blivit allt mer positiv bland dessa unga människor. Det tar lång tid att ändra attityder, men resultatet visar att det går – tack och lov.

Över lag så är flickor betydligt mer öppna och toleranta mot andra än de jämnåriga pojkarna. Det är i sig inte så underligt eftersom studien också visar att toleransen ökar med stigande ålder. Flickor mognar tidigare än pojkar. 18-åringarna har allmänt en mycket mer vidsynt bild av omvärlden och andra människor än 16-åringarna. Det inger också hopp. Vissa saker blir tydligt bättre med stigande ålder.

Det finns en rad sociala faktorer som präglar synen på andra. Pojkar på yrkesförberedande program, från hem med låg utbildning, med låga betyg och från stökiga skolor är överrepresenterade bland dem som är negativt inställda till andra, till de människor som i deras värld inte är ”riktiga” svenskar. Dessa pojkar värderar också fysisk styrka, ledarskap, religion och patriotism högt.

Attityder är en fråga om kön och klass visar denna studie. Skolan har en särskilt viktig uppgift att nå ut till pojkarna med undervisning i mänskliga rättigheter. För mer kunskap leder till färre fördomar.

Pojkarna är sannerligen värda den satsningen, och chansen att få en ljusare syn på tillvaron.

Mer läsning

Annons