Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Öppet brev om Transtenskolan i Hallsberg: Vad tänker ni göra för att stötta lärarna?

Annons

Ett öppet brev till Hallsbergs kommun och framförallt förvaltningschefen Fredrik Nordvall.

Två insändare på kort tid, om rektorer som väljer att sluta, som inte får det stöd de behöver, om hur stort kaos det helt ärligt verkar vara i skolan, kanske framför allt då gällande Transtenskolan.

Vad händer nu? Vad är din plan för att rädda ungdomarna? Hur kan du och Hallsbergs kommun se till att hjälpa dem klara alla krav, fixa betygen, ge barnen rätt förutsättningar? Hur ska du lyckas vända på allt det här? Hur kan ni ge lärarna bättre möjligheter? För visst är väl du ansvarig för att det här ska bli bra?

För inte länge sen kunde vi läsa att Transtenskolan var bland de absolut sämsta skolorna i landet, både när det gäller skolans kompetens, elevernas betyg och lärarnas löner. Vad säger det dig? För i min värld är det katastrofalt dåligt. Skrämmande rent av.

Jag är helt ärligt rädd inför hösten när mitt eget barn ska ge sig in i högstadievärlden. En skola utan tillförordnad rektor, utan förutsättningar för att klara av alla krav som ställs på både elever och lärare. Jag tror till hundra procent att lärarna som är kvar kommer göra sitt yttersta för att hjälpa mitt barn att klara skolan, fixa betygen, finnas där som stöd. Dock vill jag gärna veta vad du kommer att göra för lärarna.

”Frågande mamma”

Hallsberg

Svar direkt

Det stämmer att två insändare har publicerats i NA, där kritik framförs mot ledningen för bildningsförvaltningen, utifrån vissa antaganden. Den bild som framställs där gjorde att flera rektorer och förskolechefer kontaktade mig och var upprörda och menade att det som stod var att se som förtal mot förvaltning och förvaltningschef. Samtliga rektorer och förskolechefer valde därför att själva skriva en insändare där de redogör för sin bild.

Du skriver att rektorer slutar för att de inte får stöd. Det är en av de saker som både jag och samtliga rektorer i Hallsberg tydligt vill dementera. Ingen rektor slutar för att det inte finns tillräckligt stöd. Däremot kommer vi att ha flera nya rektorer till hösten på grund av att två rektorer har gått i pension efter mer än 40 år i Hallsbergs kommun. En rektor slutar på grund av att hen efter sju år som rektor, fått en ny befattning och blir chef över grundskolans rektorer i en annan kommun. Vi har även en rektor som slutar på grund av personliga skäl.

Jag har en god inblick i Transtenskolan och vill dementera att det råder kaos på skolan.

När det gäller rektor för Transtenskolan så är anledningen inte heller där, att inte stödet finns. Däremot har huvudmannen för skolan, politiken och förvaltningen haft en tät dialog med rektor utifrån; att allt för många elever har en allt för hög frånvaro och att allt för många elever inte blir behöriga till gymnasieskolan på grund av att de inte klarar kunskapskraven i matematik. Rektor känner att förväntningarna/kraven från huvudmannen är för höga och hen har inte förmått att åstadkomma den förändring som Transtenskolans elever så väl behöver under sin tid som rektor. Tiden är en faktor men eleverna som går på skolan idag är inte hjälpta av om skolan blir bättre i framtiden. De förtjänar en skola som lever upp till skollagens krav idag.

Jag har en god inblick i Transtenskolan och vill dementera att det råder kaos på skolan. Elevernas frånvaro är dock ett problem. Under förra terminen tillförde därför Hallsbergs kommun ytterligare två socialpedagoger som endast jobbar med elevernas skolfrånvaro. Totalt finns utöver alla lärare på Transtenskolan, tre socialpedagoger som ska stödja eleverna och föräldrarna när det gäller skolfrånvaron.

Till hösten kommer vi även att ha en biträdande skolchef som blir chef över rektorerna.

Vi har under de senaste åren jobbat för att stärka det nära ledarskapet och stödet till rektorerna. På alla skolor finns därför utvecklingsledare/arbetslagsledare som jobbar 20 procent av sin tid med ledningsfrågor. Vi har även tillfört biträdande rektorer till våra fyra större skolenheter.

Till hösten kommer vi även att ha en biträdande skolchef som blir chef över rektorerna. Allt för att ge ett nära och effektivt stöd till rektorer och lärare men framför allt för att eleverna ska få den utbildning och kvalitet som de har rätt till.

Inget engagerar mig mer än att eleverna/barnen i Hallsbergs kommun ska få den bästa utbildningen och de bästa förutsättningarna. Vid ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta mig. Jag avsätter gärna tid för att diskutera dessa viktiga frågor.

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bildningsförvaltningen

Hallsbergs kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel