Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Öppet brev till Lindesbergs politiker: Sparkrav drabbar elevernas hälsa

Öppet brev till Lindesbergs politiker utifrån rådande sparkrav och dess negativa konsekvenser för barnens hälsa och skolresultat.

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade 10 juni 2019 att Barn- och Utbildningsförvaltningen skall spara drygt 20 miljoner kronor under år 2020. Utifrån detta skriver vi i Elevhälsoenheten nu ett öppet brev till politikerna med vår oro för framtiden.

Forskning visar samstämmigt att barn som mår bra presterar bättre i skolan och barn som presterar bra i skolan mår bättre.

Elevhälsans uppdrag är att bidra till att alla barn får förutsättningar för maximal kunskapsutveckling. Detta sker genom riktat arbete för att:

- främja alla elevers lärande, utveckling och hälsa

- förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter

- bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Vi i Elevhälsan ser en risk att alla barn i förskolan och skolan kommer att drabbas.

Den enskilt största friskfaktorn för ett bra liv är att gå ut skolan med godkända betyg. Detta har man tidigare tagit fasta på i vår kommun och prioriterat insatser som vi vet främjar måluppfyllelsen och den psykosociala hälsan. Till exempel har förskolan haft tillgång till socionom och leg. psykolog för att tidigt uppmärksamma frisk- och riskfaktorer samt ge stöd. Kommunen har också under flera år strävat efter att personaltätheten skall matcha rekommenderat elevantal per yrkeskategori i Elevhälsan. Ett arbete som är i ett tidigt skede och behöver fortsätta för att kunna skörda vinsten.

Tyvärr ser vi nu en vändning i denna satsning!

Kommer mitt barn att drabbas? Vi i Elevhälsan ser en risk att alla barn i förskolan och skolan kommer att drabbas. Resultatet av nerdragningarna kommer konkret innebära att Elevhälsan får minskade resurser. När nerdragningar sker finns risken att Elevhälsan i Lindesbergs kommun endast kommer kunna fokusera på de barn som har det svårast, istället för att rikta insatser till gruppen som helhet.

Sparkravet kommer dessutom innebära att socionom och leg. psykolog inte längre kommer att finnas tillgängliga för förskolorna.

Då sparkravet innefattar hela skolans verksamhet, med minskade resurser även där, ökar sannolikt risken att fler elever blir i behov av åtgärdande insatser från Elevhälsan. Minskade resurser påverkar därmed möjligheten att arbeta främjande och förebyggande för alla elever.

Sparkravet kommer dessutom innebära att socionom och leg. psykolog inte längre kommer att finnas tillgängliga för förskolorna. Vi i Elevhälsan kommer då inte ha möjlighet att upptäcka, stödja och följa våra barn under deras fem första år inom kommunens verksamheter. Fram tills nu har detta varit en av Elevhälsoenhetens största satsningar på främjande och förebyggande arbete.

Således – Alla barn drabbas!

Vi brinner för vårt arbete och vill fortsätta göra det bästa för våra barn!

Kortsiktiga lösningar genom besparingar inom skolan kommer på lång sikt generera ekonomiskt kostsamma insatser för samhället. Psykosocial ohälsa kostar samhället mycket pengar – det vet vi!

Är detta det samhället vi vill ha?

Med detta sagt vill vi i Elevhälsan även tydliggöra att vi kommer fortsätta göra allt vi kan för att barnen i Lindesbergs kommun ska vara trygga och få en bra skolgång. Vi brinner för vårt arbete och vill fortsätta göra det bästa för våra barn!

För mer information:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2016/03/vagledning-for-elevhalsan.pdf

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovriga-trycksaker/2004/tank-langsiktigt

Leg. psykolog

Loo Sahlin, Lina Ringnander, Teodor Ek, Magnus Arlemon

Socionom / kurator

Ida Svebeus, Ida Jonsson, Emmy Heiniemi, Tova Heiniemi, Åsa Nielsen, Tina Oxvold, Maie Arvidsson

Skolsköterska

Maria Rönnbacka, Emma Elvenäs, Anna Lennhammar, Rosa Engholm, Elisabeth Klingberg, Caroline Lind, Karin Gryth, Ditte Hedlund Tammi, Jonny Björkman, Ann-Marie Naulén-Lundin, Helene Åhlund-Pervanic

Leg. logoped

Marie Karlsson

Skolläkare

Kristoffer Sjölin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel