Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Diskutera: Ska kommunen planlägga för bostadstomter i sjönära lägen?

– Det är ett lagbrott att gräva upp en blåsippa, men man får spränga bort ett helt blåsippsberg, säger Göran Larsson.
Boende i Bastedalen är förtvivlade över den exploatering som nu pågår i den lilla byn. Men byggnationen är helt i linje med kommunens planer.

Annons
Stenöken. Göran Larsson, Inger Larsson, Pia Stenströmer och Rune Karlsson tycker att bebyggelse i Bastedalen måste anpassas till naturens förutsättningar. Att en exploatör sprängt bort mycket av kalkberget upprör en stor del av byns befolkning.

Att det var så stora ingrepp som skulle krävas i naturen var inget som framgick när detaljplanen, som möjliggör exploateringen, togs fram, menar Bastedalsborna.

– De har förstört Bastedalen totalt, säger Pia Stenströmer, som driver Bastedalens herrgård och Kinapark.

Länsstyrelsen påpekade under samrådsprocessen för detaljplanen att de högst belägna delarna av området var olämpliga för bebyggelse.

– Det är förhållandevis stora variationer i höjderna, och det innebär att naturen kommer att omformas mycket när man exploaterar. För att kunna komma upp och bygga på de högsta höjderna måste man bygga tillfartsvägar som riskerar att göra stora ingrepp i naturen, säger Eva Kåverud, länsarkitekt på länsstyrelsen.

Kommunen hade kunnat få mer kontroll över exploateringen genom att ange marknivåer i detaljplanen, men det har man inte gjort. Det innebär att exploatören har relativt fria händer att göra som han vill.

Även Ove Sahl, chef för Sydnärkes byggförvaltning, hade gärna sett att det fanns bestämda höjder i planen. I den uppkomna situationen blir det en bedömningsfråga om det gjorts för stora ingrepp i naturen.

Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande, menar att byggnation i Bastedalen är helt i linje med kommunens långsiktiga planering.

– Det är bättre att utveckla redan bebyggda områden och förtäta dem. Alternativet skulle ju vara att det blir glesbebyggt överallt, och det blir sämre, för då blir det kanske inga naturområden kvar, säger Per Eriksson.

Detaljplanen för Bastedalen

Detaljplanen för Harge 16:8 m.fl., det gamla tegelbruksområdet, möjliggör för byggnation av runt 25 enbostadshus. Den ger även möjlighet att utöka servicen i hamnområdet med servering, handel och toaletter.

I planen ingår också anläggande av en cirka 120 meter lång kanal mellan hamnområdet och bostadsområdet.

Planen var ute på samråd runt årsskiftet 2004–2005. Planförslaget bearbetades och ställdes ut för granskning under hösten 2005. Planen antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 och vann laga kraft den 19 september 2007. Den hade då överklagats till Regeringsrätten, vilket är högsta instans.

Regeringen och Regeringsrätten tog dock aldrig ställning till om platsen var lämplig att exploatera. Den fråga som överklagades ända dit var om detaljplanen inkräktade på äganderätten, då det enligt personen som drev processen är oklart vem som äger marken. Det hade dock ingen betydelse för detaljplanen, ansåg regeringen och Regeringsrätten.

Mer läsning

Annons