Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett plus ett blir tre i december

Två av de större vägbyggena i länet den här sommaren är förlagda till Askersunds kommun.

Annons
I december ska den elva kilometer långa sträckan med vajerväg vara klar.

För en månad sedan startade arbetet med att bygga en mötesfri 2+1-väg mellan Stjärnsund och Brattebro backe vid länsgränsen mot Östergötland.

Vägen som är en del av Bergslagsdiagonalen är hårt trafikerad och har ofta varit olycksdrabbad. Under tiden den 11 kilometer långa sträckan byggs om, kommer det från och till att råda begränsad framkomlighet. Så kommer det också att vara vid beläggningsarbetet som är planerad till mitten av juni fram till september.

För tillfället jobbar Trafikverkets entreprenörer med att bygga vändplatser samt en ny 150 meter lång väg in mot Hammar. Den mötesfria delen av riksväg 50 beräknas vara klar i december i år, och kostnaden uppskattas till 50 miljoner kronor. Då kommer farten att höjas från 90 till 100 km/h.

I mitten av juni ska det andra vägbygget ha kommit i gång. Då ska standarden på riksväg 49, väster om Vättern, kraftigt förbättras. Det kommer att byggas en helt ny väg mellan Gustavstorp och Rude – där den möter riksväg 50 byggs en planfri korsning.

För de 71,5 miljoner kronorna Trafikverket beräknat att det 3,6 kilometer långa vägbygget ska kosta blir det en kombination av en mötesfri 1+1- och 2+1-väg. I dag är 70 km/h högsta tillåtna hastighet på R 49. När vägen står klar sommaren 2015 kommer den vara dimensionerad för 100 km/h.

Den gamla riksvägen kommer att överföras till enskild väg när nya R 49 öppnas för trafik, därmed försvinner Trafikverkets skötselansvar för det vägavsnittet.

Redan den 2 juni kommer arkeologiska utgrävningar att börja, då Trafikverket fått tillstånd att dra vägen genom två fornlämningar.

När det gäller planeringen för ökad standard på riksväg 50 norrut från Stjärnsund har Askersunds kommun redan fört samtal med Trafikverket.

I en skrivelse till Trafikverket har kommunledningen redogjort för sin syn på den fortsatta ombyggnaden av riksväg 50 mot Åsbro.

Förslagen som Trafikverket fått innehåller en önskan om ett fyrvägskors vid norra infarten till Askersund. Vidare vill kommunledningen få till en avfartsramp vid Lustenrust för den södergående trafiken.

De önskar att den planerade mötesfria 2+1- samt 2+2-vägen förlängs 800 meter fram till avfarten mot Lerbäck. Vidare finns en förhoppning om att avfarten mot Karintorp tas bort och att infarten till Åsbro blir planskild.

– För att få gehör för de här synpunkterna kan det eventuellt bli aktuellt för oss att skjuta till egna medel. Men först måste vi se vad det skulle kosta, säger kommunalrådet Per Eriksson (S).

Fortsättningen med mötesfri väg på den delen av R 50 kan bli aktuell allra tidigast 2016.

Mer läsning

Annons