Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler vårdas hemmanär Syrenen krymper

”Alltid hem” ska vara mottot då kommunen tar emot sjuka äldre som färdigbehandlats på USÖ. I dag mellanlandar de ofta på korttidsboendet Syrenen, men antalet platser där ska halveras, och fler få hjälp i hemmet.

Annons

Socialchef Inger Adolfsson har arbetat fram ett förslag på ny organisation för socialförvaltningen. NA har tidigare berättat om att en del i det är att dra ner på antalet platser på Syrenen. Nu förklarar Inger Adolfsson helheten, hur det är tänkt att fungera. Förslaget ska förhandlas med fackförbunden och socialnämnden fatta beslut vid ett extrainsatt sammanträde innan midsommar.

Minskad personalstyrka

Antalet platser på Syrenen ska i två steg minskas från 20 till 10 den 1 januari 2011. Personalstyrkan krymper också. Ett förändrat arbetssätt ska möjliggöra detta.

När en person kommer hem från sjukhuset ska ett team av arbetsterapeut, sjuksköterska och undersköterska ta emot i hemmet och gå igenom vilka behov personen har. Han eller hon får under två veckor, med mycket hjälp, prova sig fram. Efter den tiden görs en bedömning av hur stort behovet av hjälp verkligen är, och ett formellt biståndsbeslut fattas. Man beslutar om personen kan fortsätta att bo hemma med insatser av exempelvis hemtjänst, eller om han eller hon behöver komma till ett särskilt boende. På det här sättet blir insatsen av hemtjänsten hög i början, men bör på längre sikt landa på en lägre nivå än vad som är fallet i dag, räknar Inger Adolfsson med.

”Vanlig miljö”

– I dag tas ibland biståndsbeslutet medan man fortfarande ligger på sjukhus. Det går inte att göra den bedömningen, när man ligger och ser sjuk ut, utan man måste se hur personen fungerar i sin vanliga miljö, säger hon.

Hon betonar att det fortfarande ska finnas platser kvar på Syrenen för dem som verkligen behöver det. Alla kan inte åka hem direkt. Även personer som är i livets slutskede ska kunna få en plats samma dag om de vill.

Max 35 underställda

Ett av de övergripande målen med organisationsförändringen i hela kommunen är att chefer helst ska ha maximalt 35 underställda, och att det ska vara en chefsnivå mellan förvaltningschef och verksamheten. Därför krävs ytterligare förändringar. Verksamheterna delas upp i mindre enheter som får var sin enhetschef. I socialförvaltningens ledning bildas en stab med nyinsatta tjänster som utvecklingsstrateg och en anhörig-, frivillig- och kultursamordnare.

”Efterfrågad”

– Den personen ska jobba med anhörigstödet i samarbete med frivilligorganisationerna. Den ska också se till att det finns träffpunkter, och att de har ett bra innehåll. Den här kontakten har varit efterfrågad av frivilligorganisationerna, säger Inger Adolfsson.

Mer läsning

Annons