Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flyttades upp trots nära tre läsårs frånvaro

Frånvaron för tre elever på Sjöängsskolan har fått Skolinspektionen att reagera kraftigt, och ge kommunen föreläggande.

Annons

En av de tre eleverna har praktiskt taget inte haft någon undervisning vare sig i skolan eller i hemmet de senaste tre läsåren. Trots det ändå flyttats upp varje årskurs av skolledningen.

Första gången Skolinspektionen fick kännedom om elevens situation var vid en regelbunden tillsyn av skolan i mars 2014.

Det var vid samma tillfälle som Skolinspektionen upptäckte andra allvarliga brister vid skolan att det ansågs nödvändigt att göra ett föreläggande kopplat till ett vite på 700 000 kronor.

Skolinspektionen upprättade då en anmälan om elevens långa frånvaro i skolan, som då inte varit i skolan sedan vårterminen 2012.

Skolan fick en månad på sig att redovisa vilka åtgärder de satt in för att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodosetts.

Efter att ha fått in kommunens åtgärdsplan för eleven avslutade Skolinspektionen ärendet.

Men i november 2014 fick inspektionen signaler om att allt ändå inte stod rätt till på skolan. Bland annat skulle problem sopas under mattan, rutiner att hantera sådana när de dök upp saknades. Bristen på en handlingsplan ska också ha medfört att personal på skolan hamnade i situationer där elever kränktes. Samt att elever med behov inte fått det särskilda stöd de borde haft.

En ny anmälan upprättades och följdes av ett föreläggande mot Sjöängsskolan.

I det konstaterar Skolinspektionen att det är anmärkningsvärt att skolan trots inspektionens tidigare bedömning flyttat upp eleven till årskurs 9.

Vid samma tillfälle gjordes en anmälan mot skolan om ytterligare en elev som haft hög frånvaro under höstterminen 2014.

När det gäller eleven med snart hela tre läsårs frånvaro är ännu inget vite kopplat till

– Vitet som är utdömt mot skolan omfattar inte eleverna med lång frånvaro, men de föreläggandena kan förenas med ett vite, säger Christina Hjalmarsson, jurist på Skolinspektionen.

Fram till den 2 april har kommunen på sig att komma in med en åtgärdsplan till Skolinspektionen för eleven med nära tre läsårs frånvaro.

För eleven med frånvaro under höstterminen 2014 vill Skolinspektionen få in en åtgärdsplan från kommunen senast den 10 april.

När det gäller den tredje eleven började frånvaron under höstterminen 2013.

I förelägganden den 16 januari i år kräver inspektionen att skolan skyndsamt ska utreda orsakerna till frånvaron samt se till att eleven får det stöd som behövs för att kunna fullgöra sin skolgång.

Mer läsning

Annons