Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förberedelserna för spårbygget har börjat

Nu börjar arbetet med en järnvägsplan för dubbelspåret mellan Dunsjö och Jakobshyttan. Byggstart är tidigast 2019 men Trafikverket har redan börjat informera.

Annons
Dubbelspår genom Mariedamm. Järnvägen genom byn ska byggas ut till ett dubbelspår. Fastigheter längs med järnvägen i Mariedamm kommer att påverkas, och Trafikverket ska göra bullerutredningar.

Mariedamm. – Ju tidigare vi informerar, desto bättre. Om man har synpunkter som bör tas med i planen är det bättre ju tidigare de framförs, säger Linda Lindberg, som är projektledare för etappen Dunsjö–Jakobshyttan. Synpunkter kan man lämna under planprocessen. Den beräknas pågå 2015–2016.

Dubbelspåret som planeras mellan Hallsberg och Degerön är uppdelat i flera etapper. Etapperna befinner sig i olika skeden, och de före och efter Dunsjö-Jakobshyttan har kommit lite längre. Bygget av etappen från Stenkumla fram till Dunsjö pågår redan, och där har man både börjat avverka skog och lösa in fastigheter längs det planerade spåret. Vid Jakobshyttan är spåret redan färdigbyggt.

Idag går ett enkelspår längs sträckan, och det räcker inte riktigt till. Sträckan är starkt trafikerad, vilket leder till omledningar och förlängda transporttider. Utbyggnaden ökar möjligheten till miljöväliga transporter och ger ökad säkerhet när många plankorsningar längs sträckan ska byggas bort, berättar Linda Lindberg.

Längs den fem kilometer långa sträckan mellan Jakobshyttan och Dunsjö ligger Mariedamm, och i mitten av december hölls ett första informationsmöte på Skirsjögården. Där presenterades målen för dubbelspåret och att en järnvägsplan nu ska tas fram. I järnvägsplanen presenteras bland annat spårets sträckning.

– Trafiken på det nya dubbelspåret kommer att ställa högre krav på att Trafikverket vidtar åtgärder mot buller, säger Linda Lindberg.

Exempel på det är att fastigheter som ligger nära spåret förses med nya, ljudisolerade fönster, skyddskärmar sätts upp och att bullerplank och bullervallar byggs.

Nu pågår en upphandling om vilken konsult som ska förbereda projektet. Den är förhoppningsvis klar under våren, säger Linda Lindberg.

Därefter kan projekteringen ta upp till ett och ett halvt år, och sedan ska entreprenörer upphandlas.

– Det är svårt att säga när bygget av etappen kommer igång, men allra tidigast 2019, säger Linda Lindberg.

Det finns ingen färdig beräkning på hur mycket etappen kommer att kosta.

Mariedammsborna som deltog i det välbesökta mötet ser positivt på informationen.

– Bron som går över järnvägen behöver inte byggas om. Men några av fastigheterna kommer nog att påverkas, säger Larsåke Ulfgren i Mariedamms förening.

Ett önskemål från ortsbefolkningen är att ett tågstopp ska byggas i Mariedamm.

– Det är inget som Trafikverket arbetar med nu. Om någon av tågoperatörerna som trafikerar sträckan lämnar önskemål om det kan det bli en utredning om det, säger Linda Lindberg.

Mer läsning

Annons