Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen antar jämställdhetsförslag

Höstens första fullmäktigemöte klubbade igenom på 49 minuter. Bland de ärenden som behandlades fanns flera positiva beslut som gladde förslagsställarna.

Annons

Ett återremmiterat ärende angående ägarstyrning och ägardirektiv för Askersund Industrifastigheter AB stod på dagordningen.

– Det är viktigt att det blir en styrning från kommunstyrelsen och att det är KS som håller i taktpinnen, framhöll Per Eriksson, (S).

Staffan Korsgren, (FP), ville gå längre. Han hade i en skrivelse föreslagit tillägg till ägardirektivet när det gällde verksamhet och inriktning, ekonomiska utgångspunkter och finansiella mål samt övrig information som allmänhetens rätt att ta del av handlingar.

Han fick dock inte gehör för de tillägg och ändringar han hade föreslagit, varvid Folkpartiet reserverade sig mot beslutet.

Tydligare om strandskydd

Åsa Widstrand, (MP), krävde återremiss när det gällde ett medborgarförslag om strandskyddet vid Spelmansvägen. Stranden upplevs som avskärmad av en ny fastighet vilket gör att promenerande inte längre kan nyttja stranden som en njutningsfull plats.

– Det behövs en bättre formulering i beslutssvaret, än att bara kopiera ett brev från byggnadsinspektören, menade Åsa Widstrand.

Hon fick medhåll av Per Eriksson att svaret skulle kompletteras med en karta, och ärendet återremitterades.

Ja till jämställdhetsförslag

Siv Ahlstrand, (S), gladde sig över att hennes motion om jämställdhetsfrågor fick ett positivt svar. Det innebär att kommunen ansluter sig till CEMR, en deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal nivå.

– Det här är väldigt viktigt, och inte minst i vår kommun. Alla nämnder ska tänka ur genusperspektiv, menade Siv.

Även Gunilla Högberg, (FP), kunde lättad lämna fullmäktigemötet. Hennes motion om vuxenutbildning av medicinsk fotvårdspersonal mottogs positivt. KF beslutade att ställa sig bakom förslaget att ansöka om fotvårdsspecialistutbildning förlagd till kommunen. Trots att ansökningstiden för en utbildningsstart 2011 nyss gått ut ska ändå en ansökan inges för att påskynda utbildningen.

Nej till sammanslagning

Flera andra medborgarförslag fanns på dagordningen. Några ansågs besvarade, medan förslaget om en kommunsammanslagning med Hallsberg och Laxå avslogs.

Mer läsning

Annons