Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Man har sågat först och tänkt sedan”

Ett kommunägt område med gammal skog på Edö har under vårvintern avverkats och gallrats. – Man har sågat först och tänkt sedan, säger Mats Andersson och Anna Ahnér i Naturskyddsföreningen i Askersund, som tycker att stora naturvärden gått förlorade.

Annons
Nära monument. Gammal skog har avverkats alldeles i anslutning till monumentet över Sveriges första aviatris på Edö. Mats Andersson och Anna Ahnér i Naturskyddsföreningen anser att stora värden gått förlorade. Foto: Alexander Lindhe

EDÖ. Askersunds kommun upphandlade under 2014 avverkning på åtta hektar och gallring på 23 hektar på Edö. Naturskyddsföreningen har speciellt reagerat på hur avverkningen gått till på två av områdena och anser att stora natur- och kulturvärden förstörts i området.

– Att Edö är utsett som riksintresse för kulturvård betyder tydligen inte mycket för de som har planerat denna avverkning, säger Mats Andersson.

Det ena området ligger i anslutning till det så kallade flygmonumentet, ett monument över Elsa Andersson, Sveriges första aviatris, som tragiskt omkom vid ett fallskärmshopp över Edö 1922. Skog har gallrats mindre än tio meter från monumentet.

Stigen till monumentet gick tidigare genom ett område som nu är slutavverkat. Vid sidan av grusvägen till området ligger staplar med klibbal, asp, gran och tall, som är 100 år eller. Några aspar mäter upp till 70 centimeter vid roten. I virkeshögarna ligger gamla aspstammar med bohål för fåglar.

– Träden har växt i 100 år. Men det tog kanske ett par timmar att såga ner dem. Hade det bildats ett naturreservat hade det kunnat vara ett arv till dem som kommer efter oss, med mycket gammal skog, nu får man i stället vänta i 100 år innan det finns en liknande skog som den som avverkats. Varför kunde inte skogen få vara kvar? Det var en relativt liten yta och inga stora ekonomiska värden i den, säger Mats.

– Det finns också ett värde i att behålla området för rekreation, cykelvägar har nyligen byggts till Edö just för att det ska vara enkelt att ta sig hit, säger Anna.

Ett område lite längre bort på Edö har också kalavverkats.

– Av åldern på träden att döma har det här varit en fin fågelmiljö och värdeyta för biologisk mångfald. En riktigt fin äldre blandskog, och det är ovanligt i dag, säger Mats.

Dessutom har avverkningen skett på en dålig tidpunkt på året, anser föreningen. Jorden är hårt ihoptryckt där skogsmaskinerna kört och här och där finns djupa vattensamlingar, vilket gör det svårt för något att växa där. Död ved har inte lämnats kvar orörd, utan körts sönder.

Skogsmarken som avverkats är inte skyddad, men gränsar till mark som antingen klassats som nyckelbiotop eller som skog med särskilda naturvärden, och som därmed inte bör avverkas.

Enligt en inventering som gjorts av Sydnärkes miljöförvaltning, anses i stort sett all skog på Edö ha höga naturvärden. Ett övergripande miljömål som Laxå och Askersunds kommuner har antagit är att den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden och sociala värden ska värnas.

– Det har man inte gjort här. Man har sågat först och tänkt sedan, säger Mats och Anna.

Naturskyddsföreningen har skrivit ett yttrande till Askersunds kommun om hur man anser avverkningen har gått till och att kommunen behöver en ny skogsbruksplan.

– Skogen är borta nu. Men jag hoppas man kommer kunna lära sig något av det här till framtiden.

Mer läsning

Annons