Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny rapport: Höga halter av gifter i Vätterröding

 (UPPDATERAD 23 /11) Vätternröding innehåller flera hormonstörande och cancerogena gifter, i vissa fall med halter långt över gränsvärdet.
– Jag skulle aldrig äta Vätterröding, säger Ulrika Dahl, chef på Naturskyddsföreningens miljögiftsavdelning.

Annons
Vätterröding är en populär matfisk, men den innehåller alarmerande höga halter av bromerade flamskyddsmedel.

OBS: Uppgifterna om DDT-halten i Vätterröding har ändrats i artikeln, sedan det framkommiy att de bygger på en felberäkning i rapporten.

Naturskyddsföreningens nya rapport ”Den flamsäkra fisken” är dyster läsning för alla som tycker om att äta Vätterröding. Tolv matfiskar från hela världen har analyserats, och Vätterrödingen toppar listan över högsta uppmätta gifthalt för flera av kemikalierna.

– Vi visste att fisk innehåller en del gifter, men jag reagerade på de höga halterna, särskilt av flamskyddsmedel. De översteg min vildaste fantasi, säger Ulrika Dahl.

Lagras i kroppen

Vätterrödingen innehöll 5,6 mikrogram bromerade flamskyddsmedel per kilo, vilket är 350 gånger mer än ett föreslaget EU-gränsvärde på 0,016 mikrogram.

Den analyserade Vätterrödingen innehöll dessutom höga halter av dioxiner och PCB.

– De här ämnena kan skada reproduktionen, de är cancerogena och de lagras dessutom i din kropp. Min personliga rekommendation är att inte äta Vätterröding. Jag skulle aldrig göra det, säger Ulrika Dahl.

Global studieHon tror att de höga gifthalterna beror på att Vättern är en gammal industrisjö som också är näringsfattig.

– De här kemikalierna är fettlösliga, vilket lite förenklat innebär att de binder till saker som inte är vatten. Eftersom det finns ganska lite alger och plankton i Vättern blir det en högre exponering för den fisk som finns.

Studien är global och Vätterrrödingen är den enda svenska insjöfisk som har testats.

Två andra populära svenska matfiskar, lax och sill, innehöll även de höga halter bromerade flamskyddsmedel. – 

Kvicksilver

Följande gifter hittades i Vätterrödingen: (140 μg/kg w/w). Endast Jurel från Honduras uppvisade högre halter.

Metylkvicksilver ( 140 μg/kg w/w). Den uppmätta halten i storrödingen var överlägset högst i testet.

PBDE-kongener (140 μg/kg w/w). Även här innehöll Vätternfisken den överlägset högsta halten, dessutom långt över det föreslagna EU-gränsvärdet på 0.016 μg /kg w/w.

Dioxiner, furaner och dioxinlika PCB:er (14 ng/kg w/w). Vätternrödingen hade den högsta uppmätta halten, och var den enda fisk i testet som låg över gränsvärdet på 8 ng/kg w/w.

DDT med nedbrytningsprodukter De uppmätta värdena ska räknas om. Klart är dock att de uppmätta halterna ligger under gränsvärdet på 1200 μg/kg w/w.

PFOS (perfluoroktansulfonat) ,(21,1 μg/kg). Vätternrödingen uppvisade högst halt av giftet, vilket var över gränsvärdet 9,1 μg/kg w/w.

Den sammantagna effekten av alla gifter är svår att mäta. Naturskyddsföreningen skriver i rapporten:

"Resultaten från varje ämne för sig är illa nog, men om man beaktar kombinationseffekter mellan de ämnen som studerats förvärras bilden ytterligare."

Analyserade i Lidköping

Enligt naturskyddsföreningen skulle alla testade fiskar skulle ha ätits av människor om de inte hade använts i undersökningen. Fiskarna har skickats med specialtransport till Eurofins environment i Lidköping för analys.

Eurofins preparerade proverna och samordnade alla analyser, vilka utfördes på något av Eurofins Europeiska laboratorier samt Svenska Miljöinstitutet, IVL.

Följande fiskar testades:1. Odlad Tilapia (Oreochromis niloticus), plankton- och växtätare. Fångad i Kenya.

2. Nilabborre (Lates niloticus), rovfisk, Uganda.

3. Cape Salmon (Atractoscion aequidens), rovfisk, Sydafrika – Indiska oceanen. 

4. Torpedo Scad (Megalaspis cordyla), rovfisk, Malaysia – Stilla Havet,  

5. Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis), rovfisk, Filipinerna – Stilla Havet. 

6. Red Snapper (Lutjanus campechanus), rovfisk, Ecuador – Stilla havet.

7,8. Jurel (Caranx sp.), rovfisk, Honduras – Karibiska havet.

9. Storröding, (Salvelinus umbla), rovfisk, Sverige - Vättern.

10. Odlad Lax (Salmo salar), rovfisk, Norge.

11. Gråsej (Pollachius virens), rovfisk, Sverige - Nordsjön.

12. Sill (Clupea harengus), planktonätare, Sverige - Nordsjön.

Läs hela rapporten här.

Ulrika Dahl , en av upphovsmännen till den nya rapporten

Viktenheter i testet

μg är förkortning för mikrogram, vilket är lika med en miljondels gram.

ng är förkortning för nanogram, en tusendels mikrogram.

Storröding

Storröding (Salveli´nus salveli´nus) är en art i familjen laxfiskar. Den har stor utbredning i Sverige och är den största av Sveriges rödingarter

Mer läsning

Annons