Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viteshot mot skolan kan vara avvärjt

Inom en månad får Askersunds kommun svar på om Skolinspektionens viteshot på 700 000 kronor är undanröjt.

Annons
Väntar på beslut. Inom en månad hoppas chefen på barn- och utbildningsförvaltningen - Mikael Falk - på ett positivt besked från Skolinspektionen för det arbete som lagts ner på att komma till rätsida med de brister som resulterat i ett vite på 700 000 kronor. Foto: Alexander Lindhe

Kommunen har löpande redovisat sina åtgärder för att leva upp till Skolinspektionens krav efter tillsynen i april förra året.

Anledningen till att kommunen då fick ett föreläggande med ett vite på 700 000 kronor var att det då var samma brister som vid inspektionen 2009.

Barn- och utbildningsförvaltningens chef Mikael Falk berättar att en handlingsplan för frånvaro tagits fram samt riktlinjer för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera.

Tror du de åtgärder ni nu vidtagit kommer att undanröja Skolinspektionens vite?

– Det är svårt att veta vad Skolinspektionen kommer att fatta för beslut, men de har under resans gång sagt till oss att vi hanterat det här på ett gott sätt, säger Falk.

Signalerna Falk fått hittills har varit i den positiva riktningen vad det gäller kommunens åtgärder som grundar sig i aktuell pedagogisk forskning.

– Men vi får avvakta det skriftliga beslutet som fattas av generaldirektören eftersom föreläggandet är kopplat till ett vite.

Det Skolinspektionen speciellt slagit ner på är avsaknaden av ett systematiskt kvalitetsarbete mot de nationella målen för skolan. Men även med frågan över hur elever med stor frånvaro i skolan hanterats samt arbetet mot kränkande behandling.

När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet har tidigare politiker och förvaltningen haft två avstämningar per läsår. Det anser Skolinspektionen varit i minsta laget.

– Där har vi skärpt upp rutinerna och kommer att informera nämnden vid fyra tillfällen under läsåret, med start från höstterminen.

Att det inte skett tidigare beror inte på skolenheterna utan på politikernas beställning på avrapportering.

Sedan inspektionen förra våren har kommunen även tagit fram en handlingsplan för elevfrånvaron – ett arbete som påbörjades redan under 2013.

Mikael Falk tycker sig se att den redan börjar ge resultat.

– Det är givet att möjligheten att nå fram till de nationella målen blir svårare om man inte är på plats i undervisning.

Frånvaroplanen är ett program i fyra steg, där skolan reagerar direkt redan vid enstaka fall av ogiltig frånvaro.

Som första åtgärd uppmärksammas vårdnadshavaren på det via sms eller telefonsamtal.

Mikael Falk framhåller det goda arbete personalen ute på skolorna gjort i den situation skolan i Askersund hamnat.

Han har även fått reaktioner från föräldrar som märkt av att åtgärderna gjort skillnad.

Mer läsning

Annons