Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Domstolarnas väntetiderkan ge skadestånd åt länsbor

Minst 46 länsbor har rätt till skadestånd för att domstolarna dröjer med deras ärenden.
Det hävdar organisationen Centrum för Rättvisa.
– Vi vill att de drabbade ska få upprättelse, säger juristen Anna Rogalska Hedlund.

Annons

Det finns en tumregel fastlagen av Europadomstolen: En person bör inte få vänta längre än ett år på att ett ärende ska behandlas i domstol. Annars har man möjlighet att få skadestånd.

Den ideella organisationen Centrum för rättvisa har undersökt väntetiderna vid landets domstolar.

Organisationen har även tittat särskilt på domstolarna i Örebro län, det vill säga tingsrätten och före detta länsrätten, som i februari gick upp i Förvaltningsrätten i Karlstad.

Örebro tingsrätt placerar sig på en föga hedrande 38 plats bland landets 48 tingsrätter när det gäller väntetider.

3 000 fick brev

De 25 äldsta fallen vid varje domstol har dessutom specialgranskats, och lägger man ihop siffrorna för länsrätten och tingsrätten är det minst 46 länsbor som kan ha rätt till skadestånd.

Antalet personer är lågt räknat, enligt Anna Rogalska Hedlund som ansvarat för undersökningen.

– Det här är klara fall där man brutit mot Europakonventionen, säger hon.

Undersökningen har gjorts för att drabbade ska känna till sina rättigheter och möjligheten att få skadestånd.

Centrum för rättvisa har skickat ett brev till nästan 3 000 personer i landet, där man informerar dem om detta.

Finns det några särskilda ärenden som i högre grad än andra drar ut på tiden?

– Nej, jag tycker inte det. Det här är verkligen ett genomgående problem i rättsväsendet.

Men det är inte alltid som exempelvis tingsrätten styr över vad som händer i målen.

Det kan till exempel handla om brottsmisstänkta som håller sig undan, eller om en person som är inblandad i en tvist och själv ser till att förhala målet. Konkursutredningar kan dra ut på tiden, medan polisutredningar och åtal fördröjs av polis och åklagare.

– Vi är beroende av att parterna agerar utifrån de bestämmelser som finns, säger tingsrättens chef, lagmannen Per Grevesmühl.

Begrepp blandas ihop

Han är kritisk till stora delar av undersökningen.

– Den ger bara en ögonblicksbild av hur det såg ut när statistiken avlästes. Nästa kvartal kan det se helt annorlunda ut.

Grevesmühl har synpunkter på hur utredningen kommer fram till att fyra procent av målen är äldre än två år. Enligt lagmannen har Centrum för rättvisa blandat ihop begreppen.

– Vi förstår inte hur de har kommit fram till det här resultatet.

Enligt Grevesmühl skulle två procent vara en mer korrekt siffra.

Han säger även att väntetiderna i Örebro inte är särskilt långa. Snittet i för brott- och tvistemål är 5,6 månader i riket, i Örebro är det 6, 5 månader.

I undersökningen kommer det heller inte fram att Örebro tingsrätt i genomsnitt får in och avgör fler mål per domare än andra domstolar i landet.

Trots kritiken så avfärdar Per Grevesmühl inte utredningen.

– Den visar på en prob-lematik som finns. Jag ska heller inte sticka under stol med att det finns ärenden där vi kunde ha agerat snabbare.

Mer om undersökningen

Under 2009 fanns 137 mål på Örebro tingsrätt som var äldre än två år. Det utgör fyra procent av det totala antalet.

I dåvarande länsrätten var tre procent av ärendena, 65 stycken, äldre än två år.

Närmare var tionde mål i landet (63 027 stycken) fick under 2009 vänta mer än ett år i en instans.

I Sverige handläggs skadeståndsärenden av Justitiekanslern, JK.

Praxis är att den som beviljas skadestånd får 10 000 kronor per väntat år.

Centrum för rättvisa är en ideell organisation som granskar missförhållanden och informerar enskilda om deras rättigheter. Organisationen driver även principiellt viktiga mål.

Annons