Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frikyrkor upprörsav ny kursplan

Texter om kristendomens särställning stryks. Skolverkets förslag till ny kursplan i religionskunskap för grundskolan väcker heta känslor.

Annons
Anders Blåberg, EFS, anser att religionsämnet nedmonteras med förslaget.

– Ingreppet riskerar att göra våra ungdomar historielösa, säger Anders Blåberg, ledamot i styrelsen för Evangeliska frikyrkan i Örebro.

Skolverket är i färd med att göra förslag till nya kursplaner för alla ämnen i grundskolan. Uppdraget lades ut på myndigheten för ett år sedan, och förslagen ska senare beslutas av regeringen.

Nu blåser det dock upp till storm runt förslaget som gäller ändringarna i religionsämnet. Hundratals protester har strömmat in till Skolverket.

Texterna det gäller handlar om kristendomens betydelse. De har stått med i den gamla skolplanen, som togs fram för 15 år sedan. I förslaget till den nya kursplanen har texterna tagits bort.

– Det är en nedmontering av religionsämnet som föreslås, hävdar Anders Blåberg.

Enligt Maria Weståker, ämnesansvarig på Skolverket, går ingenting förlorat i det nya förslaget till kursplan. Däremot har skrivningen ändrats.

– De nya texterna i kursplanen är mer kortfattade och tar fram syftet med undervisningen, ämnets centrala innehåll och vilka krav på kunskaper som ställs, säger hon.

”Breddat undervisningen”

Det kallar Anders Blåberg för ”snömos”. Maria Weståker har en annan syn:

– Vi har breddat undervisningen mot fler religioner och andra livsåskådningar, gjort det tydligare mot vad det varit tidigare. Kristendomens särställning är inte utskriven, säger hon.

Anders Blåberg är både styrelseledamot och missionsdirektor i Evangeliska frikyrkan i Örebro. Frikyrkan ingår i nätverket Svenska evageliska alliansen, som överlag är skarpt kritisk till att två avsnitt om kristendomen tas bort. På sin hemsida uppmanar de även allmänheten att protestera mot Skolverkets förslag.

–  Om detta blir verklighet så försämrar man möjligheten för våra unga att förstå eller ta ställning till vår egen historia, kultur, musik, konst och litteratur. Då menar vi att man gör våra ungdomar en björntjänst, säger Anders Blåberg.

Är det inte viktigt att bredda religionsundervisningen i skolan?

– Självklart ska eleverna fortsätta studera alla religioner, vi har aldrig tänkt något annat. Men unga behöver kunskap om hur kristendomen påverkat vår historia för att begripa det som händer i vårt samhälle i dag, anser Blåberg.

Ingemar Frenskar är kyrkoherde i Hallsbergs församling. Han tar den föreslagna ändringen i kursplanen med ro.

– De kristna värderingarna står ju fortfarande beskrivna i själva läroplanen. Det som är betydelsefullt är vad läraren och skolan gör av ämnet. Det handlar om insikt och förståelse, säger han.

Dina frikyrkliga kollegor är rädda för att unga ska bli historielösa om ändringarna görs. Vad säger du om det?

– De frikyrkliga blickar ofta tillbaka. Jag är inte så dyster av mig, säger Frenskar.

Maria Weståker tillägger att man inte bör stirra sig blind på en enda kursplan. Kulturarvet finns med i alla ämnen, betonar hon. Hon pekar också på att den tidigare kursplanen består av många dubbelskrivningar, läroplansmål är inblandade i kurstexterna. Det ändrar man på nu.

Vad säger du om att Jan Björklund uttryckt tveksamhet till nya förslaget?

– Vi tar emot alla synpunkter. Regeringen tar ställning till förslaget när det är klart, det behöver ses i sin helhet.

Fakta

Följande text i den nuvarande kursplanen i religionskunskap finns inte med i det nya förslaget:

”Religionskunskapen syftar också till en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur.”

”Ett gemensamt ursprung finns för de tre religionerna kristendom, judendom och islam. Religionskunskapsämnet ger fördjupad kunskap om dessa religioner, som har haft och har stor betydelse för människor och samhällen. Västerländsk kultur och samhällsutveckling har under lång tid påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i olika tider.”

Mer läsning

Annons