Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldreomsorgen får hård kritik

Hård kritik riktas mot Hällefors kommuns äldreomsorg. Ivo pekar på brister inom en rad olika områden vilket kan äventyra patientsäkerheten.

Annons
Kritiken kommer inte som någon överraskning för kommunen. Kommunchef Ola Ström pekar på att en rad förbättringar redan skett och fler är på gång.

Bara att rapporten från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, är 33 sidor lång vittnar om allvaret och ett ovanligt ärende framhåller inspektör Katarina Bone.

– Vi möter dåliga verksamheter hela tiden, men att vi ställer så breda krav kan jag inte minnas vi gjort tidigare.

Det är utifrån tidigare uppmärksammade brister samt klagomål som Ivo beslutat göra en mer omfattande undersökning av kommunens äldreomsorg. I rapporten påpekas att Ivo vid flera tillfällen sedan 2010 haft anledning att genomföra tillsyn. En rad exempel på brister räknas upp. Allt från att vårdkedjan från sjukhus och till kommunens boenden inte fungerar, till otillräcklig bemanning, bristande dokumentation samt lex Maria-anmälningar där människor farit illa tas upp.

Ivo konstaterar att det saknas struktur för styrning, planering och uppföljning. Här pekas även på allvarliga patientsäkerhetsrisker och brister i kvaliteten i socialtjänstinsatser. Myndigheten ser synnerligen allvarligt på situationen.

– Vi är bekymrade över att många brister återkommer. Krav har ställts, vi har fått redovisningar på åtgärder. Ändå dyker samma saker upp igen. Som sjuksköterskeorganisationen som inte fungerar. Det är allvarligt, säger Katarina Bone.

– Det är också bekymmersamt att kommunen inte får till samverkan mellan olika instanser. Ytterligare en punkt som återkommer. Det gäller alla områden och nivåer. Man har svårt att prata med varandra på ett systematiskt sätt, fortsätter Bone.

Ledamöter i omsorgsnämnden har i intervjuer uppgett för Ivo att felaktiga beslut fattats av nämnden. Förklaringarna är olika, men felaktig eller information som inte överensstämmer med verkligheten från förvaltningen anges som orsaker.

– Vi understryker nämndens yttersta ansvar, nu kommunstyrelsens, som man aldrig kan frånsäga sig. Nämnd och nu kommunstyrelse ansvarar för att ha tillräckligt underlag för beslut som fattas, säger Bone.

Kommunstyrelsen måste senast 1 april 2015 redovisa åtgärder man vidtagit för att komma till rätta med problemen. Därefter kommer Ivo fortsätta sina kontroller.

Kommunen träffade Ivo 14 januari. Kritiken eller att förhållandena rått i flera år är ingen överraskning säger kommunchef Ola Ström.

– Djupt beklagligt, men en rad åtgärder har genomförts sedan i höstas. Vi känner oss trygga och kommer ha situationen under kontroll före april.

Ström betonar att kommunen varken förnekar eller förminskar Ivos kritik, men situationen har förbättrats.

– Att låtsas alla problem är bortsopade på bara några månader vore fånigt, men vi börjar få ordning. Jag har goda förhoppningar att problem inte ska upprepas, säger Ström.

Mer läsning

Annons