Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Återplantering vid fornlämning

Stora Enso får tillstånd att återplantera skog inom en fornlämning, men med vissa restriktioner. Det har länsstyrelsen beslutat.

Annons

Fornlämningar är skyddade enligt lagen om kulturminnen. Det innebär bland annat att det fordras tillstånd att genomföra vissa åtgärder som kan skada fornlämningen eller dess närområde. Det är inte tillåtet att ta bort eller rubba en fornlämning, inte heller att gräva ut eller täcka den. Inte heller plantering av skog är tillåtet utan tillstånd.

I Käxtjärn, cirka tio kilometer norr om Hällefors tätort, finns en fornlämning bestående av två husgrunder, två ladugårdsgrunder, ett par jordkällare och ett par brunnar. Här finns också röjda åkerytor, stenmurar och röjningsrösen.

Skogsbolaget Stora Enso skog AB har fått tillstånd till återplantering av skog inom området. Men tillståndet är villkorat. Maskinell markberedning får inte utföras närmare fornlämningen än tio meter. Träd får inte heller planteras närmare än fem meter från husgrunder, ladugårdsdrunder, jordkällare och brunnar. Avståndet till stenmurar och röjningsrösen får inte vara kortare än en meter.

Det är Stora Ensos ansvar att informera de personer som ska utföra återplanteringen inom fornlämningsområdet vilka regler det är som gäller.

Området där fornlämningen finns har utnyttjats som skogsmark i minst 50 år enligt länsstyrelsens uppgifter. Länsstyrelsen har besökt området tillsammans med skogsbolaget. Enligt antikvarierna Anders Kritz och Kenneth Andersson är risken att fornlämningarna skadas liten om planteringen utförs manuellt och om ingen maskinell markberedning sker innan. Man säger att en reglerad plantering rent av kan bidra till att förhindra att det sker en oönskad igenväxning med sly av fornlämningen.

Mer läsning

Annons