Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bakslag för bildningsnämnd

Bildningsnämnden får sannolikt inte mer pengar till budgeten 2013 som därmed går med underskott. Kommunstyrelsen säger nej.

Annons
Budgeten är ett viktigt verktyg i kommunens ekonomiska arbete och ekonomichef Jessica Jansson framhåller vikten av att undvika tillägsbudgetering. Kommunstyrelsen säger nej till bildningsnämndens begäran.

Begäran från bildningsnämnden om drygt 5 miljoner kronor mer till fjolårets budget avslås.

– Inget att göra åt. Vi har ett nytt år och jobbar vidare med åtgärdsplanen, säger ordförande Allan Myrtenkvist (S) som trots hårda ekonomiska krav inte är orolig.

Beslutet utgör inget problem eftersom nämnden inte tar med sig underskottet, utan börjar på ny kula 2014. Kommunens ekonomichef Jessica Jansson förklarar att budgeten ska vara ett verktyg för att fullmäktige ska kunna styra verksamheten. En tilläggsbudgetering förändrar ingenting, men ett beviljande gör att budgeten förlorar sin effekt som styrverktyg.

– Politiken har beslutat om hårda budgetramar, för att få en ekonomistyrning. Vi är mitt uppe i en ekonomisk förändringsprocess. Budgeten ska vara ett verktyg där intäkter och kostnader summeras. När avvikelser uppstår ska de analyseras. Vad beror kostnaderna på? Konsekvensanalyser blir viktiga.

Det intressanta är kommunens totala ekonomi och en långsiktig planering framhåller Jessica Jansson. Varken över- eller underskott förs över till kommande år i dag. När kommunen fått balans i ekonomin kan det bli aktuellt. Förhoppningen är att den punkten är nådd 2015.

Kommunala beslutsgången

Befaras underskott är nämnden skyldig att vidta åtgärder samt upprätta en åtgärdsplan. För att kommunstyrelsen ska kunna rapportera till fullmäktige.

Slutgiltigt beslut om budget och eventuella tillskott fattas av fullmäktige.

Mer läsning

Annons