Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre samordning med ny organisation

Ett nytt förvaltningsavtal är nu klart mellan Hällefors kommun och Hällefors bostads AB. Boab övertar därmed förvaltningen av alla kommunägda fastigheter.

Annons

Två fastighetsorganisationer ska bli en. Boab, ett helägt kommunalt bolag, har sedan bildandet 1992 och fram till nu ansvarat för lägenheter och butikslokaler.

Övriga fastigheter, som skolor och idrottsanläggningar, har legat inom kommunens egen organisation, under ekonomienheten.

Nu slås dessa båda fastighetsorganisationer samman med Boab som förvaltare. Kommunen står dock kvar som ägare av sina fastigheter. Ett förvaltningsavtal mellan parterna är klubbat av kommunstyrelsen.

UppföljningEnligt uppgörelsen ska en uppföljning och omförhandling av avtalet ske redan efter sex månader.

Detta gör man för att vara säker på att avtalet fungerar som det är tänkt. Därefter, om parterna kommer överens, blir avtalet treårigt med tolv månaders uppsägningstid.

Syftet med förändringen är att skapa en effektivare organisation samt att sänka kommunens kostnader för fastigheter.

Nytt ägardirektivI samband med detta har kommunen även tagit fram ett nytt ägardirektiv för Boab liksom en ny bolagsordning. Det med anledning av att det i olika utredningar framförts kritik om bland annat svag politisk styrning av bostadsbolaget samt brist på kontinuitet i bolagets styrelse.

Det har också funnits synpunkter på en obefintlig samordning i fastighesfrågor mellan kommun och bostadsbolag.

Det sistnämnda problemet ska dock avvärjas genom den nya fastighetsorganisationen.

Förväntningar och kravNär det gäller de nya ägardirektiven betonas tydligheten och att kommunen klart vill visa vilka förväntingar och krav som ställs på bostadsbolaget.

Direktiven ska också renodla rollerna samt underlätta insynen i bolaget för medborgare.

Även den nya bolagsordningen ska vara tydligare. Här anges bland annat i klartext att bostadsbolaget ska ha godkänt av kommunfullmäktige i beslut som är av principell betydelse eller är av större vikt.

Till fullmäktigeBåde ägardirektiven och bolagsordningen ska börja gälla 1 juli 2012. Än är båda enbart förslag och kommer att gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Det sker 12 juni.

Mer läsning

Annons